Zúbožená zeleň v Starom Meste. Naozaj to nejde lepšie…?

 • access_time10.10.2018
 • Zúbožená zeleň v Starom Meste. Naozaj to nejde lepšie…?

  Súčasťou koloritu každého mesta, ktorý tvorí jeho charakter, je určite aj rozsah zelených plôch – parky, stromy, kvety, trávniky. Či mesto pokladáme za príjemné a atraktívne, či sa v ňom dobre cítime, záleží vo veľkej miere práve na tom, koľko a akej zelene sa v ňom nachádza.

  Zelených plôch v Starom Meste nie je tak málo, horšie je to, ako vyzerá. Starostlivosť o zeleň je neprofesionálna a nezvládnutá. Jednoducho kompetentné orgány mesta a mestskej časti sa nedokážu (alebo nevedia…) o zeleň poriadne postarať. Preto tak často vidíme v uliciach neupravené kvetináče a v parkoch vyschnuté trávniky.

  Problémov v tejto oblasti je neúrekom. Mnohí z vás sa na mňa obraciate s prosbou, aby som vám pomohol urýchliť proces obhliadok a následnej realizácie orezov a úprav stromov či kríkov. Je nemysliteľné, aby občan Starého Mesta musel sám ohlasovať, že nejaký strom treba dať do poriadku. Toto by malo riešiť oddelenie starostlivosti o zeleň samé od seba pravidelnými odbornými obhliadkami, a to celoplošne. Následný orez by mal byť urobený v priebehu pár dní, maximálne týždňov. Nie čakať mesiace. Viacerí z vás mi potvrdili, že ak ste oficiálne žiadali o niečo podobné, trvalo aj rok, kým bola vaša požiadavka vybavená! Do neba volajúce sú prípady, kedy „odborníci“ prišli, ale strom orezali tak neodborne, že po čase úplne odumrel, alebo dokonca orezali úplne iný strom!

  Predvolebné „hysterické“ sadenie zelene je plytvaním peňazí nás všetkých. Podľa toho, čo som mal možnosť vidieť, zeleň narýchlo a nelogicky posadená do umelo vytvorených zelených ostrovčekov či mladé stromčeky vysadené v nevhodnom ročnom období, to všetko má veľmi krátku životnosť. Najhoršie na tom je ale fakt, že po zasadení nenasleduje pravidelná starostlivosť. Žiadne pravidelné zalievanie. Výsledok takejto práce si asi viete potom predstaviť…

  Vyrastal som v rodine, kde ma rodičia viedli k tomu, aby som si veci okolo seba vážil a staral sa o ne. A nielen o tie, ktoré sme mali doma. Náš záujem a starostlivosť by nemali končiť na prahu nášho bytu či domu. O verejný priestor okolo nás by sme sa mali starať rovnako, ako sa staráme o ten svoj súkromný. Keď sa nám toto podarí dosiahnuť, bude miesto, kde žijeme, vyzerať úplne inak. A samospráva je tu aj na to, aby v tomto išla ľuďom príkladom.

  V nadchádzajúcich komunálnych voľbách by som sa rád uchádzal o dôveru a hlasy Staromešťanov na post starostu. Do oblasti zelene chcem priniesť nie rýchlokvasené riešenia na efekt, ale dlhodobé a systémové riešenia – okrem iného zavedenie závlah do všetkých staromestských parkov, vytvorenie zelených hliadok na kontrolu stavu zelene či zastavenie nekontrolovaného výrubu stromov. Tak, aby keď sa tu budeme rozprávať o ďalšie štyri roky o problémoch v Starom Meste, tak aby problém so zeleňou už vtedy neexistoval. Prečo? Pretože už bude vyriešený.