Zmizne konečne plot spred americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí?

Hviezdoslavovo námestie, najkrajšie námestie, aké v našom hlavnom meste máme, už dlhé roky špatí plot okolo americkej ambasády.

Keď bol v roku 2005 postavený, americká ambasáda sľubovala, že je to len dočasné riešenie. Dočasné riešenie ale trvá už viac ako desať rokov. A to napriek stálym protestom odbornej aj laickej verejnosti.

Keď v januári 2014 ambasáda požiadala magistrát o ďalšie predĺženie zmluvy o prenájme pozemkov, na ktorých oplotenie stojí, bol som proti, pretože predĺženie znamenalo aj ďalšie zotrvanie plotu na námestí. V máji 2014 bolo ale predĺženie odsúhlasené, ako jediný poslanec zastupiteľstva som vtedy hlasoval proti.

Vtedajšie predĺženie bolo podmienené niekoľkými opatreniami, ku ktorým sa ambasáda zaviazala – odstrániť skladovací kontajner, odstrániť parkovacie miesta spred budovy ambasády, hľadať nové priestory, kam veľvyslanectvo presťahuje svoje zastupiteľstvo. Väčšina z týchto opatrení nebola doteraz zrealizovaná.

Aj napriek tomu, že ambasáda svoje sľuby nesplnila, na jar 2016 požiadala magistrát o ďalšie predĺženie zmluvy o prenájme pozemkov na námestí. Poslanci mesta boli opäť ústretoví a a 29. júna 2016 na zasadnutí zastupiteľstva predĺženie schválili – na tri roky s opciou na ďalšie dva roky. Hlasoval som ako vždy proti a z hlasovania ostatných poslancov som bol rozčarovaný. Ďalšie predĺženie nájmu totiž znamená aj ďalšie zotrvanie plotu na námestí.

Toto predĺženie malo vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní. Ambasáda doručila hlavnému mestu podpísaný dodatok v uvedenej lehote, avšak po uplynutí doby nájmu, teda po 15. 8. 2016. Tým, že dodatok podpísali po uplynutí doby nájmu, nájomný vzťah vlastne zneplatnili. V súčasnosti už teda ambasáda nemá k pozemku, na ktorom stojí plot, právny vzťah.

Ambasáda zároveň žiadala doplniť do zmluvy klauzulu o tom, že všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce zo zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA. Nakoľko táto klauzula nebola schválená v Mestskom zastupiteľstva, musel byť na septembrové rokovanie predložený návrh na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov. Nová nájomná zmluva dňa 29. 9. 2016 hlasovaním poslancov neprešla.

Konečne tak máme po desiatich rokoch reálnu šancu železný plot z námestia odstrániť a vrátiť Hviezdoslavovo námestie Bratislavčanom. Námestie môže získať naspäť svoju tvár a môže byť opäť najkrajším promenádnym námestím v Bratislave.

Články k téme
trending_flat

Otvorený list novozvolenému prezidentovi Spojených štátov amerických

 • access_time22.11.2016
 • trending_flat

  Otvorený list primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy

 • access_time26.10.2016
 • trending_flat

  Plot okolo americkej ambasády je dnes už čiernou stavbou

 • access_time29.09.2016
 • trending_flat

  Zmizne konečne plot spred americkej ambasády…?

 • access_time14.10.2016
 • trending_flat

  Poslanec Martin Borguľa vyzval primátora, aby nepodpísal uznesenie o predĺžení nájmu pozemkov americkej ambasády

 • access_time06.07.2016
 • trending_flat

  Rozhorčenie z hlasovania mestských poslancov: plot okolo americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí zostáva!

 • access_time01.07.2016
 • trending_flat

  Dnešné hlasovanie staromestského zastupiteľstva obrovským sklamaním

 • access_time28.06.2016
 • trending_flat

  Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

 • access_time21.06.2016
 • trending_flat

  Mestská rada navrhuje, aby americká ambasáda za pozemky platila

 • access_time16.06.2016
 • trending_flat

  Poslanec mesta Martin Borguľa je proti ďalšiemu zotrvaniu americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí

 • access_time13.06.2016
 • Základné informácie

  Keď v januári 2014 ambasáda požiadala magistrát o ďalšie predĺženie zmluvy o prenájme pozemkov, na ktorých oplotenie stojí, bol som proti, pretože predĺženie by znamenalo ďalšie zotrvanie plotu na námestí. V máji 2014 bolo ale predĺženie odsúhlasené, ako jediný poslanec zastupiteľstva som hlasoval proti.

  Predĺženie ale bolo podmienené niekoľkými opatreniami, ku ktorým sa ambasáda zaviazala – odstrániť skladovací kontajner, odstrániť parkovacie miesta spred budovy ambasády, hľadať nové priestory, kam veľvyslanectvo presťahuje svoje zastupiteľstvo. Tieto sľuby ale neboli doteraz dodržané.

  Poslal som veľvyslancovi USA otvorený list, v ktorom som ho vyzval na splnenie sľubov. Nedostal som žiadnu odpoveď. Myslím si, že ako komunálny poslanec, ktorý má zastávať záujmy obyvateľov mesta, mám právo žiadať ambasádu, aby uskutočnila opatrenia, ku ktorým ju zaväzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy.

  Otvorený list

  Vážený pán veľvyslanec,

  dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil s výzvou o sprístupnenie priestoru pred americkou ambasádou Bratislavčanom. V súčasnosti ide zo strany Veľvyslanectva USA o nelegálne okupovanie a zabratie priestoru námestia, ku ktorému nemáte žiadny právny titul. Chcem Vás touto cestou požiadať o rešpektovanie zákonov Slovenskej republiky.

  Po tom, ako ste v auguste 2016 dodatok o predĺžení nájomnej zmluvy podpísali a doručili až po uplynutí doby nájmu, nájomný vzťah medzi magistrátom mesta a Veľvyslanectvom USA sa stal neplatným. Mestské zastupiteľstvo hl. mesta Bratislavy následne na svojom zasadnutí 29. septembra 2016 neschválilo novú nájomnú zmluvu na pozemky na Hviezdoslavovom námestí.

  Zároveň Vás chcem úctivo požiadať o odstránenie plota, ktorý dlhodobo špatí vzhľad historického Hviezdoslavovho námestia, takého cenného pre obyvateľov hlavného mesta.

  Vážený pán veľvyslanec, domnievam sa, že pre zastupiteľstvo USA je neprijateľné nedodržiavanie zákonov krajiny, v ktorej pôsobí. Preto Vás vyzývam, aby ste sprístupnili uvedený priestor verejnosti. Aby ste tak splnili vôľu Bratislavčanov vrátiť Hviezdoslavovmu námestiu jeho pôvodnú tvár bez železného oplotenia a námestie mohlo opäť slúžiť obyvateľom a návštevníkom nášho hlavného mesta.

  S úctou
  Ing. Martin Borguľa,
  poslanec mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

  Aktuálny stav

  Uznesenie o nájme pre USA ambasádu môže byť zrušené

  Veľvyslanectvo USA pred časom sľúbilo, že urobí niekoľko opatrení na skrášlenie okolia ambasády vrátane oplotenia, ak mu mestské zastupiteľstvo odsúhlasí predĺženie zmluvy o nájme pozemkov, na ktorých oplotenie stojí. Zastupiteľstvo mesta predĺženie zmluvy podpísalo. Ambasáda sľúbené opatrenia neurobila doteraz.

  V máji bratislavský magistrát schválil žiadosť veľvyslanectva o predĺženie nájmu pozemkov, na ktorých stojí všetkým Bratislavčanom dobre známy plot. O tom, ako tento plot „skrášlil“ Hviezdoslavovo námestie, teraz nebudem písať. Ani o tom, že plot bol postavený v roku 2005 ako dočasné riešenie a jeho „dočasnosť“ trvá už takmer desať rokov. Vyzerá to tak, že Američania nás vodia za nos už pekne dlho. Plot jednoducho stojí naďalej na svojom mieste napriek opakovaným sľubom ambasády, že ho odstránia alebo si nájdu inú lokalitu pre svoj úrad.

  A vodenie za nos pokračuje aj dnes. V májovom uznesení, ktorým bolo spomínané predĺženie nájmu pozemkov schválené, sa uvádza, že ambasáda odstráni parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú priamo na námestí (!), odstráni kontajner, ktorý slúžil ako skladovací priestor a začne si hľadať novú lokáciu pre presťahovanie ambasády.

  Ďalšie sľuby odzneli priamo z úst veľvyslanca, ktorý sa v apríli 2014 stretol s poslancami mesta: vytvoriť zeleň okolo plotu, aby nenarúšal vzhľad námestia tak ako doteraz, vybudovať estetické oplotenie podobné, ako je okolo Prezidentského paláca, hovorilo sa dokonca o vybudovaní cyklotrasy pred budovou ambasády, podľa slov veľvyslanca – to všetko s cieľom „vrátiť námestie Bratislavčanom“.

  Od schválenia predĺženia zmluvy uplynuli štyri mesiace a odstránený bol len kontajner. Žiadna zeleň, ktorá by zmenila charakter neestetického oplotenia, tu nepribudla. Návrh na vybudovanie nového, „estetického“ oplotenia či vznik cyklotrasy pokladám už za čistú chiméru.

  Išlo teda len o plané sľuby v období, keď ambasáda potrebovala na magistráte odsúhlasiť predĺženie zmluvy? Vodí nás americká ambasáda opäť za nos? A dokedy ešte? Len upozorňujem, že nájom bol teraz predĺžený do augusta 2016, ambasáda ale už teraz vyhlasuje, že hľadanie novej lokality a následné presťahovanie bude trvať minimálne päť rokov. Obávam sa teda, že toto nie je poslednýkrát, čo nás ambasáda vodí za nos…

  Galéria
  Pridajte sa aj vy