Zastavme plytvanie peniazmi v Bratislavskej župe!

 • access_time27.11.2017
 • Zastavme plytvanie peniazmi v Bratislavskej župe!

  V Bratislavskej župe v súčasnosti pôsobí päť vicežupanov. Je to najviac zo všetkých samosprávnych krajov. Náklady na nich sú enormné.

  Výdavky na jedného vicežupana v bratislavskom kraji predstavujú ročne 79 321 eur. V tom ešte nie je zarátaný plat vicežupana, ide „len“ o sumu na celú mašinériu okolo neho. Ak by sme počet znížili zo súčasných päť vicežupanov na dvoch, za päťročné volebné obdobie by sme teda len na režijných nákladoch ušetrili takmer 1,2 milóna eur! To už je suma, ktorá sa dá využiť efektívnejšie, na dôležitejšie a potrebnejšie veci, ako je prevádzka kancelárie úradníka (hoci aj vicežupana). Nemali by sme mrhať peniazmi obyvateľov Bratislavského kraja na prebujnelú administratívu, radšej by sme ich mali použiť tam, kde najviac chýbajú. Napríklad na riešenie katastrofálnej dopravnej situácie v kraji, vybudovanie chýbajúcich seniorských centier, rekonštrukcie škôl a škôlok, ktoré sú v dezolátnom stave  a mnohé ďalšie problémy.

  Preto by som rád aj touto cestou vyzval novozvoleného župana Juraja Drobu, aby v rámci racionalizácie nákladov po nástupe do svojej funkcie znížil počet vicežupanov. Ako vidíme, výdavky na ich fungovanie, a to ešte bez platov!, sú obrovské. V minulosti sme mali menej vicežupanov a župa normálne fungovala. Za predchádzajúceho Frešovho volebného obdobia boli traja, za Bajana taktiež traja, kedysi za Ľuba Romana dokonca len dvaja vicežupani. Aj vo všetkých ostatných samosprávnych krajoch majú menší počet vicežupanov:

  Názov kraja Počet vicežupanov Počet obyvateľov kraja
  Banskobystrický kraj 0 657 119
  Bratislavský kraj 5 606 537
  Košický kraj 2 792 991
  Nitriansky kraj 2 689 867
  Prešovský kraj 3 818 916
  Trenčiansky kraj 2 599 859
  Trnavský kraj 3 561 525
  Žilinský kraj 2 697 502

  Okrem zníženia počtu svojich zástupcov by mal nový župan urobiť ešte jedno zásadné opatrenie. Noví vicežupani by nemali mať kumulované viaceré funkcie a sedieť na viacerých stoličkách. Nemali by to byť starostovia mestských časí, ktorí dostali post vicežupana za zásluhy. Nedá sa stopercentne vykonávať aj práca starostu aj vicežupana, niekde to musí chýbať. Takže radšej dvaja vicežupani, ale na celý úväzok na župe. Ušetríme peniaze a budeme mať zároveň ľudí, ktorí budú plnohodnotne pracovať len pre župu.

  Zároveň očakávam, že Juraj Droba ako člen politickej strany SaS, ako aj celá strana Sloboda a Solidarita nepremrhajú svoju šancu a teraz na regionánej úrovni nám ukážu, ako „to“ vedia robiť oni. Dúfam, že Bratislavská župa sa stane ich „výkladnou skriňou“ a na jej riadení nám ukážu svoju predstavu o budúcom vládnutí v tejto krajine. Mrhanie peniazmi snáď k ich predstave nepatrí.