ZAMETANIE ULÍC STARÉHO MESTA ÚSPEŠNE DOKONČENÉ

  • access_time14.08.2013
  • ZAMETANIE ULÍC STARÉHO MESTA ÚSPEŠNE DOKONČENÉ

    Akcia čistenia ulíc Starého Mesta, ktorú som zrealizoval v spolupráci s Ústavom pre výkon tresu pri Justičnom paláci, bola pred niekoľkými dňami úspešne dokončená. Podarilo sa nám pozametať takmer všetky ulice v Starom Meste, a prispieť tak k skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme. Projekt som si riadne objednal (a môže tak urobiť každý občan), vedenie Ústavu pre výkon trestu s ním súhlasilo a na akciu poskytlo šesť väzňov najľahšej nápravnej skupiny, ktorí pod dohľadom dozorcu upratovanie v uliciach zabezpečovali. Spoločne sa nám teda podarilo zrealizovať tento netradičný projekt, ktorý bol, podľa môjho názoru, prospešný pre obidve strany – ako pre mestskú časť, tak aj pre odsúdených, ktorí mohli byť takýmto spôsobom užitoční pre našu spoločnosť. Výsledky akcie Počas akcie bolo pozametaných 283 ulíc Starého Mesta, vyzberalo sa takmer 13,5 tony odpadu. Vyčistené boli nielen celé plochy chodníkov, ale aj zelené priestranstvá pri chodníkoch a okraje komunikácií, ktoré už patria do pôsobnosti magistrátu alebo mestskej časti. Väzni strávili touto prácou spolu 51 dní a 2 218 hodín. Celkové náklady dosiahli 4 878 eur bez DPH. Akcia bola plne financovaná z mojich poslaneckých odmien. Motivácia pre samosprávu? Tento projekt bol len jednorazovou akciou, ale počas nej sme si vyskúšali, že takýto spôsob upratovania mesta je ekonomicky efektívny a kvalitný zároveň. Bol by som preto rád, keby sa táto akcia a moja spolupráca s Ústavom pre výkon trestu stala motiváciou a zárodkom ďalšej, možno pravidelnej spolupráce so samosprávou na podobných projektoch aj v budúcnosti. Takéto projekty by výrazným spôsobom mohli prispieť nielen k skrášleniu Starého Mesta, ale priniesli by aj ekonomický efekt pre rozpočet samosprávy.

    Related Posts