ZA ZELENŠIE STARÉ MESTO

 • access_time22.09.2017
 • ZA ZELENŠIE STARÉ MESTO

  Prechádzam sa Starým Mestom takmer denne. Zelených plôch žalostne ubúda. Namiesto stromov, trávnikov, kvetov a kríkov sa všade betónuje, buduje, stavia. Zelená farba sa mení na šedú. Trávniky sa menia na kamennú dlažbu. A aj to málo zelene, ktoré ešte zostalo, je často v žalostnom, zanedbanom stave.

  Keďže som sa už na to nemohol pozerať, rozhodol som sa priložiť ruku k dielu sám a na vlastné náklady upravujem zeleň na vybraných miestach v Starom Meste. Chcem tým poukázať na to, že niekedy netreba veľa času, veľké finančné náklady ani zložité riešenia na to, aby naša mestská štvrť vyzerala lepšie.

  Výsadba zelene na Mýtnej ulici

  Tentokrát sme vysadili novú zeleň na Mýtnej ulici – kvetináče popri ceste vedľa budovy Slovenského rozhlasu, ktoré boli plné špiny, cigaretových ohorkov a vyschnutých rastlín, sú teraz čisté, upravené, s vysadenými novými kvetmi.

  Video

  Výsadba zelene na Námestí SNP

  Milí Staromešťania, pokračujem v úpravách nášho Starého Mesta. Tentokrát som upravil kvetináče na Námestí SNP priamo pred ministerstvom kultúry.

  Video

  Pred úpravou

  Po úprave

  Výsadba zelene na Poštovej ulici

  Výsadba a úprava kamenných kvetináčov na križovatke Poštovej a Obchodnej ulice. Boli naozaj v katastrofálnom stave.

  Video

  Pred úpravou

  Po úprave