Za čistejšie Staré Mesto: Úspešná kontajnerová akcia pokračuje

 • access_time29.09.2016
 • Za čistejšie Staré Mesto: Úspešná kontajnerová akcia pokračuje

  Mať upratané Staré Mesto je v záujme nás všetkých. Aj mne záleží na tom, aby bola naša mestská štvrť krajšia a čistejšia. Preto som pre Vás opäť zabezpečil kontajner na odvoz veľkorozmerného odpadu, ktorý sa bude postupne presúvať v rámci celého Starého Mesta.

  Harmonogram umiestnenia kontajneru

  3. – 4.10.2016 Poľská 2
  5. – 6.10.2016 Chorvátska 12
  7. – 8.10.2016 Bernolákova
  9. – 10.10.2016 Krížna 30
  11. – 12.10.2016 Blumentálska 3-14
  13. – 14.10.2016 Záhrebská
  15. – 16.10.2016 Beskydská 2
  17. – 18.10.2016 Záhrebská
  19. – 20.10.2016 Hummelova 23- 25
  21. – 22.10.2016 križovatka Svetlej a Tichej ulice
  23. – 24.10.2016 Na Hrebienku
  25. – 26.10.2016 Drotárska cesta
  27. – 28.10.2016 Martinengova 3
  29. – 30.10.2016 križovatka Dubovej a Bohúňovej ulice
  31. – 1.11.2016 križovatka Gorazdovej, Langsfeldovej a Krčméryho
  2. – 3.11.2016 križovatka F. Kráľa a Lermontovej
  4. – 5.11.2016 Urbánkova 2-5
  6. – 7.11.2016 Sokolská 3
  8. – 9.11.2016 križovatka Lazaretskej ulice a Jakubovho námestia
  10. – 11.11.2016 križovatka Grösslingovej a Karadžičovej ulice
  12. – 13.11.2016 križovatka Gajovej a Alžbetínskej ulice
  14. – 15.11.2016 Palárikova 4-6
  16. – 17.11.2016 Žabotova 10
  18. – 19.11.2016 Nábrežie L. Svobodu 18
  20. – 21.11.2016 Dunajská 62
  22. – 23.11.2016 Gajova 11
  24. – 25.11.2016 Továrenská 8
  26. – 27. 11.2016 Moskovská 18
  28.-29.11.2016 Dunajská 4
  30. – 1.12.2016 Čajkovského 2
  2. – 3.12.2016 Mariánska 2
  3. – 4.12.2016 Grosslingova 21-23

  Podobné články