Vysporiadať sa s históriou je rovnako dôležité, ako uctiť si pamäť národa.

  • access_time08.02.2012
  • Vysporiadať sa s históriou je rovnako dôležité, ako uctiť si pamäť národa.

    S radosťou vítam aj odporúčanie návrhu na znovu pomenovanie Mosta Slovenského národného povstania svojim pôvodným názvom. Je to zadosťučinenie niekoľkým petíciám nielen obyvateľov Bratislavy ale i celého Slovenska. V poradí poslednú organizovala okresná organizácia SMER-SD v Bratislave – Staré Mesto v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v lete 2009. Bol som súčasťou petičného výboru a vrátenie pôvodného názvu vtedy podporilo takmer 22 tis. občanov a z toho počtu viac ako 3000 obyvateľov Bratislavy. Členovia miestnej rady sa zhodli aj o najvhodnejšom termíne udalosti, vrátenia pôvodného názvu, dňa 26. augusta 2012, teda pri príležitosti 40. rokov od uvedenia Mostu SNP do užívania. Návrh na znovu pomenovanie po odsúhlasení miestnym zastupiteľstvom bude predmetom schvaľovania v Mestskom zastupiteľstve ktoré rozhodne. Vyzývam týmto všetkých poslancov, aby návrh znovu pomenovania jednej z moderných dominánt Bratislavy pôvodným názvom podporili a prejavili tak úctu aj k pamäti národa. Stanovisko k niektorým bodom programu zasadania Miestnej rady m.č. Bratislava-Staré Mesto dňa 8.2.2012. most-snp

    Related Posts