Volebný program

Volebný program

1. ODSTRÁNENIE PLOTA SPRED BUDOVY AMERICKEJ AMBASÁDY

Chcem, aby Hviezdoslavovo námestie ako celok opäť slúžilo Bratislavčanom

do1roka
ZABEZPEČÍM, ABY BOL PLOT Z HVIEZDOSLAVOVHO NÁMESTIA ODSTRÁNENÝ

2. OBNOVA DETSKÝCH IHRÍSK V STAROM MESTE

Chcem, aby boli detské ihriská bezpečné, čisté a moderné

do2rokov
OPRAVÍM A OBNOVÍM VŠETKY DETSKÉ IHRISKÁ V STAROM MESTE

3. ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO

Chcem, aby bola naša mestská časť čistá, uprataná aj ekologická

do3rokov
PRINESIEM MARKANTNÚ ZMENU ÚROVNE ČISTOTY V STAROM MESTE VYTVORENÍM VLASTNÉHO STAROMESTSKÉHO KOMUNÁLNEHO PODNIKU

4. ZA KRAJŠIE STARÉ MESTO

Chcem, aby boli všetky staromestské chodníky opravené a bezpečné

do4rokov
ZABEZPEČÍM OBNOVU VŠETKÝCH CHODNÍKOV V STAROM MESTE

ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO Chcem, aby bola naša mestská časť ČISTÁ a UPRAVENÁ

 • vytvorím vlastný STAROMESTSKÝ KOMUNÁLNY PODNIK a rozviažem nevýhodné zmluvy so súčasnými dodávateľmi
 • zabezpečím PRISTAVENIE KONTAJNERA na zber veľkorozmerného odpadu do každej ulice Starého Mesta 1x ROČNE
 • vytvorím UPRATOVACIE ČATY na zabezpečenie VYŠŠEJ FREKVENCIE UPRATOVANIA historického centra mesta, hlavne POČAS VÍKENDOV
 • vytvorím hliadky „POLICAJTI ČISTOTY“ s kompetenciou pokutovania za nedodržiavanie čistoty v meste
 • zabezpečím ZAVEDENIE NÁDOB NA SEPAROVANÝ ODPAD NA VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ v historickom centre mesta
 • presadím POVINNOSŤ PRE DEVELOPEROV OSADIŤ POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY pri nových výstavbách
 • presadím povinnosť DOČISŤOVAŤ existujúce kontajnerové stojiská
 • presadím ZAVEDENIE NÁDOB NA SEPAROVANÝ ODPAD V LOKALITÁCH S RODINNÝMI DOMAMI
 • zvýšim OSVETU VEREJNOSTI v tematike separovania odpadu
 • zvýšim OSVETU V ŠKOLÁCH výchovnými prednáškami na tému čistoty a separovania odpadu
 • zabezpečím výmenu, modernizáciu a väčšie množstvo ODPADKOVÝCH KOŠOV a STOJANOV na psie exkrementy v parkoch a na verejných priestranstvách
 • zavediem OKRSKOVÉ PORIADKOVÉ HLIADKY, ktoré budú monitorovať a nahlasovať znečistenie, pri gastro prevádzkach budú majitelia za špinu a neporiadok pokutovaní
 • vyčistím centrum Starého Mesta OD NEPOUŽÍVANÝCH NOVINOVÝCH STÁNKOV
 • vyčistím Staré Mesto od VRAKOV ÁUT, ktoré blokujú parkovacie miesta
 • zabezpečím komplexné prečistenie KANALIZÁCIE v celom Starom Meste so začiatkom v lokalitách s akútnym stavom a postarám sa o jej pravidelné čistenie
 • zabezpečím pravidelný zber ZÁHRADKÁRSKEHO ODPADU

ZA LEPŠIE PARKOVANIE V STAROM MESTE Chcem, aby boli všetci Staromešťania pri parkovaní ZVÝHODNENÍ

 • zabezpečím PREDNOSTNÉ, BEZPLATNÉ REZIDENČNÉ PARKOVANIE pre Staromešťanov
 • rozšírim PARKOVACIU ZÓNU na celé Staré Mesto
 • zavediem STRIKTNÝ ZÁKAZ PARKOVANIA V HISTORICKOM CENTRE na miestach, kde je historická dlažba
 • budem dbať na PRÍSNE POSTIHOVANIE tých, ktorí nedodržujú pravidlá
 • UKONČÍM ZMLUVU so spoločnosťou BPS
 • zabezpečím kupónový systém pre KRÁTKODOBÉ PARKOVANIE (návštevy, údržbári, opravári a pod.)

ZA ZELENŠIE STARÉ MESTO Chcem, aby bola naša mestská časť ROZKVITNUTÁ a ZELENÁ

 • zriadim pozíciu HLAVNÉHO ZÁHRADNÍKA pre Staré Mesto
 • zabezpečím VYČLENENIE VYŠŠEJ SUMY na zeleň v staromestskom rozpočte
 • legislatívne upravím ZRÝCHLENIE KONANIA pri požiadavkách orezu stromov, úpravy a revitalizácie zelene
 • zabezpečím častejšie POLIEVANIE zelene s cieľom zvýšenia údržby zelene
 • zavediem ZELENÉ HLIADKY na monitoring stavu zelene s cieľom pozdvihnutia celkovej úrovne zelene v meste
 • zasadím sa o nové podmienky pre developerov pri REVITALIZÁCII a podpore zväčšovania zelených plôch
 • presadím inštaláciu a väčší počet NOVÝCH KVETINÁČOV na zvýšenie reprezentatívnej úrovne centra hlavného mesta
 • zabezpečím EKOLOGICKÉ SOLENIE chodníkov, aby sa neničila zeleň
 • zriadim staromestskú POŽIČOVŇU ZÁHRADNÉHO NÁRADIA, aby si obyvatelia mohli upraviť svoje vnútrobloky a predzáhradky
 • vybudujem ZELENÉ ODDYCHOVÉ ZÓNY všade, kde to bude možné
 • pomôžem pri REVITALIZÁCII VNÚTROBLOKOV novou dotačnou politikou
 • zrevitalizujem a zavediem pravidelnú dôkladnú STAROSTLIVOSŤ O MEDICKÚ ZÁHRADU – zelené srdce centra Starého Mesta
 • zastavím nekontrolovaný VÝRUB STROMOV – každý jeden strom sa pokúsim zachrániť tak, aby bo výrub poslednou možnosťou
 • zabezpečím ZÁVLAHU do všetkých staromestských parkov

ZA KRAJŠIE STARÉ MESTO Chcem, aby boli všetky staromestské chodníky OPRAVENÉ

 • zabezpečím, aby bol dokument PROGRAM OBNOVY CHODNÍKOV konečne uplatnený v praxi
 • zabezpečím, aby boli chodníky rekonštruované v JEDNOTNOM DIZAJNE na pozdvihnutie estetickej úrovne verejného priestoru centra hlavného mesta
 • vytvorím pracovnú skupinu so zástupcami sieťových spoločností (BVS, SPP, ZSE) a telekomunikácií s cieľom ZABEZPEČIŤ OPRAVY chodníkov KONCEPČNE a SYSTÉMOVO, aby sme nové chodníky nemuseli opakovane rozkopávať
 • zabezpečím BEZBARIÉROVOSŤ VŠETKÝCH CHODNÍKOV
 • zabezpečím dôslednú, časovo a finančne efektívnu OPRAVU ZNIČENÝCH CIEST
 • zabezpečím dôsledné ODPRATÁVANIE snehu, lístia a neporiadku z chodníkov v zmysle zmeny zákona o komunikácii a ODBREMENÍM od týchto činností Staromešťanov
 • zabezpečím, aby opravy chodníkov prebiehali postupne SO ZAČIATKOM V LOKALITÁCH S AKÚTNYM STAVOM

ZA BEZPEČNEJŠIE STARÉ MESTO Chcem, aby bola v centre mesta ZABEZPEČENÁ NAJVYŠŠIA MIERA BEZPEČNOSTI

 • zvýšim počet POCHÔDZKAROV a POLICAJNÝCH HLIADOK v uliciach centra so zvýšeným dôrazom na víkendové noci
 • zvýšim počet kamier a ZMODERNIZUJEM KAMEROVÝ SYSTÉM v centre mesta s dôrazom na rizikové lokality
 • budem dbať na striktné DODRŽIAVANIE NOČNÉHO POKOJA v rezidenčných zónach
 • koncepčne vyriešim PROBLÉM BEZDOMOVECTVA a nedovolím, aby bezdomovci „okupovali“ staromestské lavičky
 • nebudem tolerovať LIKNAVOSŤ STAROMESTSKEJ POLÍCIE – polícia bude akcieschopná a bude pracovať v prospech Staromešťanov

ZA DÔSTOJNÝ ŽIVOT SENIOROV V STAROM MESTE Chcem, aby naši seniori žili PLNOHODNOTNÚ a DÔSTOJNÚ jeseň života

 • naďalej budem podporovať SENIORCENTRÁ, zlepšovať ich podmienky a služby
 • vytvorím RADU SENIOROV s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi seniormi a úradmi
 • zapojím seniorov viac do SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA v Starom Meste
 • vytvorím PROGRAM NA SPOLUPRÁCU S MLADOU GENERÁCIOU
 • obnovím KARTU STAROMESTSKÉHO SENIORA s novými benefitmi
 • zriadim NOVÉ SENIORCENTRÁ a ďalšie zariadenia starostlivosti o seniorov
 • podporím rozširovanie sociálnych služieb pre OSAMELÝCH a ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH OBČANOV
 • zriadim na staromestskom úrade LINKU PRVEJ POMOCI pre seniorov

ZA LEPŠÍ ŽIVOT V STAROM MESTE Chcem, aby mali všetci Staromešťania KRAJŠÍ a SPOKOJNEJŠÍ ŽIVOT

 • OTVORENÉ DVERE PRE STAROMEŠŤANOV – jeden deň v týždni dopoludnia si vyhradím pre stretnutia s občanmi
 • vytvorím DOTAČNÝ PROGRAM NA OBNOVU FASÁD a VNÚTROBLOKOV pre celkové skrášlenie Starého Mesta
 • budem vždy stáť na STRANE STAROMEŠŤANOV, nie na strane developerov (napríklad v prípade budovy vedľa YMCA na Šancovej ulici)
 • zasadím sa o obnovu a prinavrátenie legendárnej LODE PROPELER na Dunaj
 • budem iniciovať spestrenie kultúrneho života a zasadím sa o KVALITNÉ KULTÚRNE PODUJATIA v Medickej záhrade
 • budem dôsledne bojovať PROTI NELEGÁLNEMU GRAFFITI
 • zabezpečím sprístupnenie ŠKOLSKÝCH DVOROV po vyučovaní pre verejnosť
 • budem dôsledne bojovať PROTI HLUKU a RUŠENIU NOČNÉHO POKOJA v uliciach Sarého Mesta
 • budem podporovať AKTIVISTOV ako dôležitú spätnú väzbu a súčasť Starého Mesta
 • budem podporovať všetkých SLUŠNÝCH PODNIKATEĽOV v Starom Meste
 • zabezpečím, aby sa stal staromestský úrad APOLITICKÝM

OKREM UVEDENÉHO ZABEZPEČÍM ĎALŠIU KONKRÉTNU POMOC:

 1. Americké námestie zabezpečím vyčistenie parčíku a okolia
 2. Bezručova ulica zabezpečím viac smetných košov
 3. Björnsonova ulica zabezpečím čistenie ulice
 4. Blumentálska ulica zabezpečím pravidelné čistenie
 5. Bradlianska ulica zabezpečím pravidelné čistenie
 6. Čajakova ulica zabezpečím čistenie ulice
 7. Dostojevského rad zabezpečím viac smetných košov
 8. Dostojevského rad zabezpečím vysadenie stromov a revitalizáciu zelene
 9. Drotárska cesta zabezpečím pravidelné čistenie a zametanie parkoviska
 10. Drotárska cesta zabezpečím revitalizáciu zelene a orez stromov
 11. Dunajská ulica zabezpečím pravidelné čistenie ulice
 12. Gorazdova ulica zabezpečím čistenie ulice pri škôlke
 13. Gorazdova ulica zabezpečím revitalizáciu trávnika a zelene
 14. Grösslingova ulica zabezpečím pravidelné čistenie ulice
 15. Grösslingova-Štúrova-Gajova vnútroblok zabezpečím vysadenie nových stromov a revitalizáciu zelene
 16. Heydukova ulica zabezpečím čistenie ulice
 17. Heydukova ulica obnovím parkovanie pre pacientov pred nemocnicou
 18. Predstaničné námestie zabezpečím vyššiu intenzitu čistenia železničnej stanice ako jedného z prvých kontaktných bodov s naším hlavným mestom
 19. Hummelova ulica zadovážim kontajnery na separovaný odpad
 20. Chorvátska ulica zabezpečím obnovu druhej časti parku
 21. Justičná ulica zabezpečím orez stromov a revitalizáciu zelene
 22. Kamenné námestie zabezpečím konštantné čistenie celého námestia
 23. Kamenné námestie zabezpečím revitalizáciu zelene
 24. Karadžičova ulica nainštalujem odpadkový kôš na zastávku MHD
 25. Karadžičova ulica zabezpečím orez stromov a revitalizáciu zelene
 26. Kozia ulica zabezpečím orez stromov
 27. Krížna a Vazovova zabezpečím riadne vyznačenie parkovacích miest
 28. Kýčerského ulica zabezpečím revitalizáciu zelene a orez stromov
 29. Lokalita ulíc Beblavého, Židovská, Mikulášska a okolie postarám sa o pokojný spánok Staromešťanov
 30. Lovinského ulica zabezpečím väčší počet kontajnerov
 31. Mariánska ulica zabezpečím revitalizáciu kvetináčov
 32. Martinengova ulica zabezpečím vyčistenie lesíka pri kotolni
 33. Martinengova ulica zabezpečím revitalizáciu zelene a orez stromov
 34. Martinengova, Justičná, Poľná, Šancová, Krížna, Záhradnícka, Karadžičova pomôžem pri revitalizácii vnútroblokov
 35. Medená ulica zabezpečím revitalizáciu zelene
 36. Medická záhrada zabezpečím viac smetných košov a pravidelné čistenie záhrady
 37. Michalská ulica zariadim častejšie (najmä víkendové) zametanie a čistenie
 38. Moskovská ulica zabezpečím pridanie ďalšieho smetného koša a vyriešim problém so stojiskom komunálneho odpadu
 39. Moskovská ulica zabezpečím orez stromov a revitalizáciu trávnikov
 40. Nám. Martina Benku zabezpečím vysadenie stromov 41. Obchodná ulica zabezpečím dôsledné čistenie celej ulice, hlavne v blízkosti prevádzok s rýchlym občerstvením
 41. Obchodná ulica zabezpečím revitalizáciu zelene a nové kvetináče
 42. Odborárske námestie vyčistím parčík
 43. Palackého ulica zabezpečím revitalizáciu zelene
 44. Poľná ulica zabezpečím revitalizáciu zelene
 45. Poľská ulica zabezpečím revitalizáciu zelene
 46. Radlinského ulica zabezpečím revitalizáciu parku a zelene pri internáte
 47. Radlinského ulica zabezpečím viac parkovacích miest pre ZŤP
 48. Smrečianska ulica zabezpečím nádoby na triedený odpad a čistenie ulice
 49. Šancová ulica zabezpečím čistenie okolia budovy YMCA 51. Špitálska ulica zabezpečím viac smetných košov a pravidelné čistenie ulice
 50. Špitálska ulica zabezpečím vysadenie stromov a revitalizáciu zelene
 51. Šulekova ulica zabezpečím opravu kanalizácie
 52. Tabakova ulica zabezpečím čistenie ulice
 53. Jedlíkova ulica zabezpečím pravidelné čistenie trhoviska
 54. Ul. 29. augusta zabezpečím pravidelné čistenie ulice vrátane okolia Ondrejského cintorína
 55. Urbánkova ulica zabezpečím vyčistenie a nálne riešenie problému s kanálom
 56. Vazovova ulica zabezpečím čistenie ulice
 57. Wilsonova ulica zabezpečím revitalizáciu zelene 60. Záhrebská ulica zariadim čistenie ulice a parku
 58. Zochova ulica zariadim zvýšenie poštu odpadkových košov na zastávke MHD a pravidelné čistenie okolia zastávky
 59. Žabotova ulica zabezpečím pravidelné čistenie
 60. … a vyriešenie ďalších problémov Staromešťanov