Uznesenie o nájme pre USA ambasádu môže byť zrušené

  • access_time28.09.2014
  • Uznesenie o nájme pre USA ambasádu môže byť zrušené

    Bratislava, 25. 9. 2014 – Na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy som vyzval, aj v mene starostky Starého Mesta Táni Rosovej, primátora Milana Ftáčnika, aby apeloval na americkú ambasádu, ktorá doteraz neuskutočnila sľúbené opatrenia na Hviezdoslavovom námestí. Americká ambasáda ani štyri mesiace po odsúhlasení predĺženia zmluvy o nájme pozemkov, na ktorých stojí bezpečnostný plot na Hviezdoslavovom námestí, neuskutočnila opatrenia, ktorými bolo toto predĺženie podmienené. Podľa uznesenia, ktoré bolo prijaté na Mestskom zastupiteľstva 22. mája 2014 a ktorým bolo predĺženie zmluvy odsúhlasené, mala ambasáda odstrániť skladovací kontajner, parkovacie miesta spred budovy veľvyslanectva a začať hľadať nové priestory, kam svoje zastupiteľstvo v budúcnosti presťahuje. Ako som už dávnejšie vo svojom stanovisku písal, zatiaľ bol odstránený len skladovací kontajner. Autá veľvyslanectva naďalej parkujú priamo na námestí. Ambasáda sľúbila uskutočniť aj ďalšie kroky, napríklad vybudovať zeleň medzi budovou a námestím, aby oplotenie nenarúšalo vzhľad námestia v takej miere ako doteraz. Zostáva však stále len pri sľuboch. Na dnešnom zasadnutí mestských poslancov som vyzval aj v mene starostky Starého Mesta Táni Rosovej primátora Milana Ftáčnika, aby apeloval na Veľvyslanectvo USA uskutočniť opatrenia, ku ktorým sa zaviazalo, v čo najkratšom čase. V opačnom prípade sa môže stať, že uznesenie, ktorým bolo odsúhlasené predĺženie nájmu pozemkov pre ambasádu na Hviezdoslavovom námestí do augusta 2016, bude zrušené. V prípade, že ambasáda nesplní svoje sľuby, podám návrh na zrušenie uvedeného uznesenia na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

    Podobné články