ÚVERY OD ŠFRB BY MALI BYŤ PO NOVOM LEPŠIE A DOSTUPNEJŠIE

 • access_time10.08.2020
 • ÚVERY OD ŠFRB BY MALI BYŤ PO NOVOM LEPŠIE A DOSTUPNEJŠIE

  Vítam iniciatívu ministra dopravy a výstavby A. Doležala, ktorý plánuje zmenou zákona zvýšiť limity úverov poskytovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zo štátneho fondu je dnes možné poskytnúť úver až do 100 % obstarávacej ceny s lehotou splatnosti do 40 rokov. Je ale stanovený maximálny limit výšky úveru na byt či zatepľovanie. Zmenou zákona by sa limit úveru na byt pre fyzické osoby zvýšil z 90 000 na 120 000 eur. Rovnako by sa mal zvýšiť aj limit pri zateplení bytových budov – zo 100 eur na m2 zatepľovanej plochy na 150 eur za m2. Oceňujem snahu ministerstva dopravy pomôcť ľuďom ľahšie sa dostať k vlastnému bývaniu či obyvateľom bytoviek zveľadiť si svoje domy. Zároveň si myslím, že by uvedená zmena zákona mala byť komplexnejšia a mohla by „vychytať“ aj ďalšie nedostatky, úpravou ktorých by sme či už bežným ľuďom, alebo obciam ešte viac zjednodušili celý proces žiadania o úver. Mnohí by sa nám za to poďakovali😊

  Čo konkrétne navrhujem?

  1. Flexibilita – žiadosti sa na ŠFRB predkladajú len k jednému termínu v roku, t. j. ak žiadateľ nestihne pevne stanovený termín, tak musí so svojou žiadosťou čakať celý rok. Navrhujem prijímanie žiadostí priebežne alebo aspoň vo viacerých termínoch počas roka.

  2. Administratívna náročnosť – aktuálne ŠFRB požaduje od žiadateľa 60 – 62 rôznych príloh k žiadosti, pričom niekedy malý technický nedostatok v žiadosti má za následok jej zamietnutie. ŠFRB požaduje predkladať aj také podklady, ktoré sú verejne dostupné alebo ktorými už „štát“ disponuje (napríklad výpis z OR, výpis z LV, potvrdenia o podaní DP za 3 predchádzajúce obdobia, kópie daňového priznania, účtovné závierky, potvrdenie o nedoplatkoch v SP, DU a colnom úrade atď.). Navrhujem racionalizáciu a zníženie administratívnej náročnosti, konkrétne zrušenie povinnosti predkladať dokumenty, ktoré sú buď verejne dostupné, alebo ich už žiadateľ predložil inému štátnemu orgánu.

  3. V prípade financovania výstavby zaviesť „bankový spôsob financovania“, t. j. spôsob priebežného financovania výstavby bez toho, aby žiadateľ musel poskytovať dodatočné zabezpečenie do kolaudácie realizovaného projektu.