Úspešná kontajnerová akcia pokračuje!

  • access_time28.08.2014
  • Úspešná kontajnerová akcia pokračuje!

    Milí staromešťania, mať upratané Staré Mesto je v záujme nás všetkých. Aj mne záleží na tom, aby bola naša mestská štvrť krajšia a čistejšia. Preto som pre Vás opäť zabezpečil kontajner na odvoz veľkorozmerného odpadu, ktorý sa bude postupne presúvať v rámci celého Starého Mesta. Termíny a miesta pristavenia kontajnera: September 2. – 3. septembra: Poľská ulica č. 2 4. – 5. septembra: Chorvátska ulica č. 12 6. – 7. septembra: Bernolákova ulica č. 6 8. – 9. septembra: Krížna ulica č. 30 10. – 11. septembra: Blumentálska ulica č. 3 – 14 12. – 13. septembra: Tabaková ulica 14. – 15. septembra: Beskydská ulica č. 2 16. – 17. septembra: Záhrebská ulica 18. – 19. septembra: Hummelova ulica č. 23 – 25 20. – 21. septembra: križovatka ulíc Svetlá a Tichá 22. – 23. septembra: Na Hrebienku 24. – 25. septembra: Drotárska cesta (pri odbočke na Šafranovú ul.) 26. – 27. septembra: Martinengova 3 28. – 29. septembra: križovatka ulíc Dubová a Bohúňová 30. septembra: Gorazdova na križovatke s ulicami Langsfeldova a Krčméryho Október 1. októbra: Gorazdova na križovatke s ulicami Langsfeldova a Krčméryho 2. – 3. októbra: križovatka ulíc Lermontová a Fraňa Kráľa 4. – 5. októbra: Urbánkova 2-5 6. – 7. októbra: Sokolská 3 8. – 9. októbra: križovatka ulíc Jakubovo nám. a Lazaretská 10. – 11. októbra: križovatka ulíc Grosslingova a Karadžičova 12. – 13. októbra: križovatka ulíc Gajova a Alžbetínska 14. – 15. októbra: Palárikova 4-6 16. – 17. októbra: Žabotova 10 18. – 19. októbra: Nábr.arm.gen. L . Svobodu 20. – 21. októbra: Dunajská 62 22. – 23. októbra: Gajova 11 24. – 25. októbra: Tyršovo nábrežie 26. – 27. októbra: Moskovská 18 28. – 29. októbra: Dunajská 4 30. – 31. októbra: Čajkovského 2 November 1. – 2. november: Mariánska 2 3. – 4. november: Grosslingova 21-23 IMG_1053_uprava-300x209

    Related Posts