Starý most ako replika?

  • access_time27.02.2012
  • Starý most ako replika?

    rimátor navrhol mestským poslancom rekonštruovať Starý most ako repliku terajšieho vzhľadu. Toto riešenie sa dáva ako technické a racionálne rozuzlenie ťahajúceho sa nerozhodného tápania. Otázka, čo so Starým mostom ako nosičom trate električky z Petržalky a v rámci NDS aj mestských vlakov, je tu najneskôr od decembra 2008, kedy bol uzavretý pre automobilovú dopravu. Ak ale chceme dosiahnuť aj pôvodný vzhľad nemôžeme sa predsa vracať k núdzovému povojnovému riešeniu ženistov Červenej armády. Vtedy si nikto nestaral ako bude most stvárnený. Vrátiť by sme sa mali až do roku 1890 a obnoviť aspoň siluetu pôvodného mosta Františka Jozefa! Naďalej má ostať vylúčená individuálna doprava. To sa však nesmie týkať cyklistickej a pešej! Okrem toho by most mal slúžiť verejnosti aj ako most vyhliadkový, promenádny. Je preto treba venovať pozornosť aj detailom – mobiliáru novej cyklistickej trasy a promenády Žiadam preto hlavnú architektku, na ktorej bude ležať hlavný diel odbornej zodpovednosti aby už teraz v procese prípravy obstarávania projektovej dokumentácie a verejného obstarávania dodávok aktívne zasiahla do diania rekonštrukcie mosta Františka Jozefa. Martin Borguľa, poslanec za Staré Mesto most_frantiska_jozefa

    Related Posts