Staré Mesto sa uchádza o podporu iniciatívy „Odomknime školské dvory“ u primátora Bratislavy a župana bratislavského kraja

  • access_time23.10.2012
  • Staré Mesto sa uchádza o podporu iniciatívy „Odomknime školské dvory“ u primátora Bratislavy a župana bratislavského kraja

    Pred týždňom som oboznamoval verejnosť s návrhom na sprístupnenie školských dvorov základných škôl v Starom Meste čo najširšej skupine mládeže. Aj keď sa v ostatnom čase podarilo samosprávam zrevitalizovať niektoré verejné priestory určené na športové vyžitie, v mestskej časti stále chýba dostatok plôch pre voľnočasové hry a pohyb detí, školákov, učňov aj študentov. S odstupom viacerých rokov sa na môj návrh miestne zastupiteľstvo Starého Mesta zaoberalo oživením idey sprístupnenia školských dvorov školopovinnej mládeži. Rodičia by iste privítali možnosť využívať ich po vyučovaní a školskom klube pre pohyb detí na čerstvom vzduchu. V známom prostredí s pedagogickým dohľadom a bez potreby „čosi-kamsi“ oznamovať či organizovať. Každý projekt okrem dobrej vôle vyžaduje aj finančné prostriedky. V prípade základných škôl prostriedky mestskej časti Staré Mesto. Ale aj ostatné úrovne samosprávy, uplatňujúce tu právomoci, rovnako zodpovedajú za vytváranie podmienok pre zdravý telesný vývoj mladých ľudí. Staré Mesto je najľudnatejšou aj najzastavanejšou časťou hlavného mesta i Bratislavského samosprávneho kraja. Preto priestory s verejnými športoviskami sú na jeho území mimoriadne vzácne. Magistrát i Úrad BSK nesporne využívajú majetok vhodný na bežne dostupné športové vyžite a hry detí a mládeže tak, ako im to ukladajú kompetencie. Ale denná prax upozorňuje na nízku dostupnosť open air športovísk v blízkosti ich domovov. Na území Starého Mesta má najhustejšiu sieť školských zariadení s potenciálom pre hry a športovú zábavu mládeže práve mestská časť. Dnes, 23.10.2012, som bol miestnym zastupiteľstvom aj s podporným stanoviskom starostky poverený rokovaním o finančnej podpore konkrétneho pilotného projektu sprístupnenia dvora v Základnej škole Vazovova 4 s primátorom hl. mesta Bratislavy ako aj s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. O výsledku budem informovať Staromešťanov a poslanecký zbor čo najskôr. V Bratislave, 23. október 2012 Martin Borguľa poslanec za Staré Mesto

    Related Posts