Staré Mesto –návrh sfunkčnenia okrskového projektu ochrany obyvateľov MsP .

  • access_time04.02.2012
  • Staré Mesto –návrh sfunkčnenia okrskového projektu ochrany obyvateľov MsP .

    Vo svojom volebnom programe pre ostatné komunálne voľby som sa, okrem iných opatrení pre zvýšenie bezpečia obyvateľov, zaväzoval zmeniť režim pôsobenia stanice Mestskej polície v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Navrhoval som a stále navrhujem starostke Starého Mesta vstúpiť do rokovania s primátorom a s náčelníčkou MsP s cieľom posilniť okrskovú organizáciu stanice tak aby sa na celom území mestskej časti . Podľa správy veliteľa stanice MsP Staré Mesto Jozefa Hitku pre Staromestské zastupiteľstvo z 13.9.2011 má k dispozícii 55 policajtov. Zo správy a informácií sa dá zostaviť, že z toho počtu je priamo „na ulici“ cez deň 5 – 6 policajtov bez tých, čo sú viazaní zvýšeným dohľadom nad budovami Magistrátu a okolia Prezidentského paláca a aj parkovaním na území Starého Mesta. Staré Mesto je projektom MsP rozčlenené na 9 oblastí : Centrum-pešia zóna, Avion, Hlavná stanica ŽSR, Horský park, Slavín, Hrad, Podhradie, Červený kríž, Jakubovo nám. Okrsky Centrum, Avion a Jakubovo nám. sú už funkčné, stanica obsadzuje iba tu slúžiacich pochôdzkárov- „okrskárov“ . Na obsadenie ostatných 6 okrskov však stanici chýba minimálne 11 policajtov slúžiacich v dennej jednozmennej 12 hod. prípadne 8 hod. službe. Ak sú, podľa správy veliteľa stanice, mzdové náklady na službu policajta 22.000 €/rok jedná sa o 242 tis. € ročne. Nie je to málo, ale bezpečnosť Staromešťanov aj verejné či súkromné materiálne hodnoty na území Starého Mesta si to zaslúžia. Mojím návrhom je financovať okrskový režim z peňazí, ktoré dávajú Staromešťania i podniky v daniach naviac oproti iným obyvateľom Bratislavy. Rozdiel výnosu dane z nehnuteľnosti získaných hl. mestom na území BSM na základe o 20 % vyššej sadzby dane oproti štandardnej by mala byť základom na financovanie projektu okrskárov. Týmito návrhmi realizujem môj volebný programu „Staré Mesto Staromešťanom“ v časti „Staré Mesto -Bezpečnosť. (Slúžiť a chrániť!)“ V rámci prípravy na 1. zmenu rozpočtu pre rok 2012 žiadam aby Magistrát zvýšil rozpočet MsP a viazal pre Stanicu Staré Mesto finančné prostriedky na mzdy vo výške + 242 tis. € účelovo viazané na obsadenie všetkých policajných okrskov. Iste pritom budem potrebovať podporu nielen mestských poslancov zvolených v Starom Meste. Verím, že i ich politické kluby, tak ako klub strany SMER-SD, podporia realizáciu prospešného zámeru MsP a dajú Staromešťanom to čo si aj sami dofinancujú tým, že už niekoľko rokov platia mestu najvyššiu sadzbu dane za nehnuteľností.

    Related Posts