Stará tržnica a zachovane odkazu sociálneho a kultúrneho dedičstva.

  • access_time02.02.2012
  • Stará tržnica a zachovane odkazu sociálneho a kultúrneho dedičstva.

    stara_trznicaZastupiteľstvo dnes, schválilo využitie Starej tržnice len ako priestoru pre jednorazové verejné a súkromné spoločenské podujatia. Objekt má preto Magistrát vrátiť do správy Bratislavského kultúrneho strediska a toto má prevádzkovať tržnicu a poskytovať služby spojené s nájmom priestoru tak, ako v závere predchádzajúceho volebného obdobia až do 31.5.2011. Ako poslanec mestského zastupiteľstva za Staré Mesto vnímam rozhodnutie o využívaní priestoru Starej tržnice výhradne pre verejné či privátne spoločenské udalosti len ako nutné zlo a dočasné riešenie. Navrhol som doplniť uznesenie s týmto, pre mňa nepríjemným, verdiktom o požiadavku určenú hlavnej architektke: určiť umiestnenia potenciálnych priestranstiev mestských trhov a trhovísk ako urbanistického, mestotvorného, prvku. Súčasne som požiadal primátora o zadanie úlohy novozaloženej organizácii cestovného ruchu Bratislava Tourist Board. Jej obsahom bude čiastočka mozaiky vízie, dosiahnutia imidžu „jedinečného malebného mesta na Dunaji v srdci Európy“, ako bolo prezentované pri zakladaní Bratislava Tourist Board. S pracovným názvom „Bratislavské mestské trhy“ vypracovať koncepciu atrakcie destinačného manažmentu, kde TRH znova získava esenciálne historické atribúty, spoločenské i obchodné. A to najmä ponukou regionálne originálnych produktov so zameraním na malovýrobnú produkciu. Iste nie je účelom vracať sa k rýdzo hospodárskej funkcii, no životaschopnosť trhu vždy určuje ponuka a dopyt. Treba preto nájsť originálny smer pri hľadaní cesty k oživeniu tradícií v súčasných ekonomických reáliách. Vo svojom volebnom programe som sľuboval vytvorenie kultivovaného trhoviska v Starom Meste. Už v minulom volebnom období som navrhoval revitalizáciu Malého trhu na Poľnej a tým ukončiť 10 rokov trvajúce provizórium. Mojou predstavou bolo vytvoriť priestor podobný mikro Naschmarktu v neďalekej veľkej sestre, Viedni. Staromestským poslancom som predstavil a vtedy zverejnil, architektonickú štúdiu riešenia tak, aby priestor aj mobiliár nebol hanbou Staromešťanov. Malý trh by sa mal opäť stať miestom nielen nakupovania ale aj priateľských stretnutí Bratislavčanov i návštevníkov nášho mesta.

    Related Posts