Stanovisko Martina Borguľu k niektorým výsledkom zasadania miestneho zastupiteľstva 24 apríla 2012.

  • access_time24.04.2012
  • Stanovisko Martina Borguľu k niektorým výsledkom zasadania miestneho zastupiteľstva 24 apríla 2012.

    Myslím, nestáva sa často, že poslanec nepatriaci k väčšine pochváli návrh zmeny rozpočtu z dielne svojho rivala z ostatných volieb starostu mestskej časti. Pani starostka navrhuje 48 tis. € venovať na revitalizáciu trhoviska v Starom Meste. Aj keď v návrhu rozpočtu nie je uvedené, ktoré by to malo byť, verím, že rozhodnutie poslancov padne v prospech Malého trhu na Poľnej ulici. Tento čin by bol konečne čiastočným splnením sľubu bývalého starostu a neskôr primátora Staromešťanom starého viac ako 12 rokov. Už v predchádzajúcom volebnom období som presadzoval skultúrnenie tohoto priestoru v tesnom kontakte s Ondrejským cintorínom a Medickou záhradou. Na jeseň roku 2009 som predstavil aj architektonickú štúdiu riešenia tohto priestoru. Vtedy som nenašiel pochopenie u kolegov poslancov k uskutočneniu idei malého bratislavského Naschmarktu, možno už čas dozrel. Pani starostka Rosová sa rozhodla peniaze získať najmä predajom vlastného majetku mestskej časti, chaty v rekreačnej časti Duchonka pri Topoľčanoch slúžiacej iba zamestnancom mestskej časti. Predaj odôvodnila aj postupným poklesom záujmu zamestnancov o rekreačný pobyt a ďalej potrebou fin. zdrojov na rekonštrukciu. Považujem za dôležité aj schválenie účasti mestskej časti na projekte hlavného mesta – „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. Súčasne schválená „Koncepcia rozvoja informačného systému Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto“ je jadrom všetkého a mala by napĺňať víziu ako majú efektívne služby samosprávy fungovať v prospech obyvateľov. Je to rozsiahly materiál obsahujúci riešenie najmä 85 služieb, ktoré musí informačný systém bratislavských samospráv poskytovať. Nám poslancom neostáva nič iné len dôverovať správcom informačných systémov, aj úradu Starého Mesta, že správne definovali ciele, organizačné a technické nástroje. Od odbornosti a presnosti koncepcie závisí, či sa bude mestská časť podieľať na čerpaní nenávratného finančného príspevku 4 211 tis. EUR z eurofondov. Dúfam, že sa nám, všetkým mestským častiam spolu s hlavným mestom, naozaj podarí získať tento zaujímavý grant na prospech všetkých Bratislavčanov.

    Related Posts