Stanovisko k niektorým záverom rokovania Mestskej rady dňa 15.2.2012.

  • access_time15.03.2012
  • Stanovisko k niektorým záverom rokovania Mestskej rady dňa 15.2.2012.

    – Návrh zmeny rozpočtu obsahuje „naoko“ nepodstatnú, novú, položku vo výške 29.400 € na rekonštrukciu objektu v areáli ZOO. Objekt má však slúžiť ako Záchytná izba pre opilcov. Vybraná bola lokalita s odstupom od obývanej zóny vedľa kynologickej stanice Mestskej polície. Tá bude okrem „zásobovania“ klientmi zabezpečovať aj bezpečnostný dozor. Svojou polohou by tak nemala neprimerane obťažovať obyvateľov. Dúfajme, že nebude mať neblahý vplyv na zvieratá v Bratislavskej ZOO. Na prevádzku mestskej „záchytky“ je však nevyhnutne potrebný aj lekár, tieto náklady však budú kryté z položky služby, ktorou akútne stavy opilstva mesto zabezpečovalo prostredníctvom Sanatória AT a Centra pre liečbu drogovo závislých na Hraničnej. Ukončí sa tak provizórium trvajúce dve volebné obdobia. – Rada vzala na vedomie dodatok č. 2 k návrhu realizácie Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy k rozhodnutiu o nahradení starej konštrukcie Starého mosta novou. Podľa môjho návrhu na zasadaní 1.3.2012 sa tak naplní vedľajšia idea funkcie Starého mosta ako mosta promenádneho pre peších aj pre cyklistov. Promenády s vyhliadkovými terasami budú z oboch strán. – S radosťou vítam návrh mestského VZN, ktorým sa znova pomenúva Nový most svojim pôvodným názvom. Názov Most SNP by sa mal vrátiť pri príležitosti 40. rokov od jeho uvedenia do užívania, teda ku dňu 26.augusta 2012. Je to zadosťučinenie niekoľkým petíciám nielen obyvateľov Bratislavy ale i celého Slovenska. V poradí poslednú organizovala okresná organizácia SMER – SD v Bratislave- Staré Mesto v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v lete 2009. Opäť vyzývam všetkých poslancov, aby návrh znovu pomenovania jednej z moderných dominánt Bratislavy pôvodným názvom pripomínajúcim Slovenské národné povstanie významnú udalosť histórie národa podporili. «‹1415161718›»

    Related Posts