Školské dvory v Starom Meste otvorím školákom, pre začiatok v ZŠ Vazovova

  • access_time16.10.2012
  • Školské dvory v Starom Meste otvorím školákom, pre začiatok v ZŠ Vazovova

    skolske_dvory_vazovovaDoposiaľ sa mestskej časti Staré Mesto podarilo odomknúť brány školských športovísk pre organizovanú a platiacu verejnosť. No stále je nedostatok miesta na denné hry detí a školopovinnej mládeže. Územie centra mesta je husto zastavané, a preto je nevyhnutné využívať čo najvýhodnejšie každé vhodné miesto. Na dnešnom rokovaní som navrhol Miestnej rade Starého Mesta sprístupniť neorganizovaným hrám a športovaniu školákov spočiatku aspoň jeden školský dvor. Žiadam o súčinnosť školskú samosprávu a riaditeľov. Bezpečnosť a zdravie detí musí byť pod dohľadom. Najlepšie pedagóga. Nezanedbateľným je i dozor nad verejným majetkom, veď práve vandalizmus zatvoril brány školských dvorov. Je pravda, že okrem dobrej vôle každý nový projekt vyžaduje aj finančné prostriedky. Chcem preto vyzvať na podporu konkrétneho pilotného projektu, ale aj na systémové riešenie kompetentných predstaviteľov hl. mesta i Bratislavského samosprávneho kraja. Samosprávy predsa zodpovedajú za vytváranie podmienok pre zdravý telesný vývoj mladých ľudí – žiakov, učňov aj stredoškolských študentov rovnako. Myslím si, že pre začiatok vybraná ZŠ by mala byť v území s vyššou hustotou obyvateľstva a veľkou mierou zastavanosti. Avšak aj s priestranným školským dvorom. Uvedeným podmienkam podľa mojich odhadov najlepšie vyhovuje ZŠ Vazovova. Preto navrhujem, aby sa pilotný projekt zámeru sprístupnenia školských dvorov realizoval práve tam. Ďalším dobrým dôvodom je aj fakt, že práve územie „zóny Blumentál“ má najvyšší počet trestných činov na tisíc obyvateľov v celej Bratislave. (Podľa socio-ekonomickej analýzy mesta, vypracovanej pre výber najproblémovejších oblastí, ktoré chce mesto Bratislava revitalizovať z eurofondov.)

    Related Posts