Primátor sa správa ako svätý za dedinou

  • access_time20.02.2015
  • Primátor sa správa ako svätý za dedinou

    Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa stretol s poslancami k téme rozpočtu mesta. V ňom zadefinoval svoje priority, ale nezohľadnil priority poslancov. Pán primátor si v rozpočte zadefinoval vlastné priority vo výške 700 000 eur, ale na priority poslancov neberie ohľad. Myslím si, že týmto krokom chce len zalepiť oči verejnosti, aby odvrátil jej pozornosť od vážnych problémov, na ktoré nemá riešenie, hoci ich vo svojej predvolebnej kampani sľuboval. Mám na mysli problém hlavnej stanice alebo Starého mosta a Štúrovej ulice. Nepáči sa mi ani ďalšie vyjadrenia primátora, ktoré sa týkajú finančnej situácie, v ktorej údajne mesto našiel. Pán Nesrovnal bol predsedom finančnej komisie mesta a mužom číslo dva v predchádzajúcom volebnom období. Finančnú situáciu teda musí dokonale poznať a nemôže byť pre neho nemilým prekvapením, ako to momentálne prezentuje na verejnosti. Naopak, to, v akej je dnes Bratislava finančnej kondícii, je výsledkom aj jeho pôsobenia a jeho rozhodnutí v zastupiteľstve. Chcel by som zdôrazniť, že pán Nesrovnal hlasoval za všetky rozpočty predkladané predchádzajúcim vedením mesta. Primátor by mal konečne začať o rozpočte mesta diskutovať. Nie je normálne, aby bol pre poslancov problém stretnúť sa s primátorom. Vyzývam pána Nesrovnala, aby začal pri tvorbe rozpočtu hovoriť s poslancami a nesnažil sa pripraviť rozpočet sám bez vypočutia názorov poslaneckého zboru. Je najvyšší čas, aby sa primátor prestal správať, ako keby bol vo vlastnej súkromnej firme.

    Podobné články