Primátor Bratislavy nedokáže objasniť pravidlá pri nakladaní s majetkom hlavného mesta

 • access_time10.08.2017
 • Primátor Bratislavy nedokáže objasniť pravidlá pri nakladaní s majetkom hlavného mesta

  Poslanec mesta Martin Borguľa žiada opakovane od primátora Bratislavy Iva Nesrovnala objasnenie pravidiel pri nakladaní s majetkom hlavného mesta s cieľom sprehľadniť procesy a zvýšiť transparentnosť.

  Dnes poslal poslanec Martin Borguľa primátorovi už tretiu interpeláciu v tejto veci. V interpeláciách ho žiada o poskytnutie jasných informácií, aké typy a druhy právnych úkonov, ktoré sa týkajú nakladania s nehnuteľným majetkom mesta (napr. prevody vlastníctva majetku, prenajímanie majetku, zaťažovanie majetku vecnými bremenami a pod.) nepodliehajú predchádzajúcemu súhlasu alebo následnému schváleniu mestského zastupiteľstva.

  „Ako poslanec mesta mám právo takýmito informáciami disponovať. Nechápem, prečo má pán primátor problém tieto informácie jasne a bez zahmlievania poskytnúť. Ja chcem byť ako člen poslaneckého zboru informovaný, chcem poznať, aké sú pravidlá. Množia sa totiž podozrenia, že s majetkom mesta nenakladá magistrát úplne transparentne,“ povedal Martin Borguľa.

  Podľa poslanca primátor odpovedá na interpelácie vyhýbavo. V prvej odpovedi odkazoval na zákon a štatút mesta, v druhej odcitoval celý zákon o obecnom zriadení. V obidvoch prípadoch teda hovorí o právnych úkonoch pri nakadaní s majetkom mesta, pri ktorých súhlas mestského zastupiteľstva je potrebný, ale vyhýba sa odpovedi, pri ktorých úkonoch súhlas zastupiteľstva potrebný nie je.

  „Rád by som pána primátora ubezpečil, že právne predpisy upravujúce nakladanie s majetkom mesta sú všeobecne známe a ja sám, ako poslanec mestského zastupiteľstva, ich znenie poznám. Moja interpelácia ale smerovala k jednoznačnej identifikácii tých úkonov, pri ktorých súhlas alebo schválenie zastupiteľstva nie je potrebné. Na túto otázku som odpoveď od pána primátora ale nedostal,“ povedal Martin Borguľa.

  Podľa poslanca je presné zadefinovanie právnych úkonov s nakladaním majetku bez súhlasu a schválenia mestského zastupiteľstva dôležité preto, aby nedochádzalo k rozporuplným výkladom a každý úkon teda prebiehal maximálne transparentne.

  „Len keď budú stanovené presné pravidlá, vyhneme sa nedorozumeniam a podozreniam z netransparentnosti. Keďže som na svoju interpeláciu nedostal jasnú odpoveď, posielam ju opätovne a žiadam v nej pána primátora o konkrétnu odpoveď na moju otázku,“ povedal na záver Martin Borguľa.

  Príloha tlačovej správy: Otvorený list primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi

  Related Posts