Prepitné oslobodené od dane a odvodov pomôže ľuďom pracujúcim v cestovnom ruchu

 • access_time14.07.2020
 • Prepitné oslobodené od dane a odvodov pomôže ľuďom pracujúcim v cestovnom ruchu

  Cestovný ruch patrí k tým odvetviam, ktoré boli koronakrízou postihnuté najviac. Jedným z opatrení, ako udržať zamestnanosť v cestovnom ruchu a zabezpečiť zamestnancom vyšší príjem, je oslobodiť prepitné od zdanenia a odvodov.

  V oblasti cestovného ruchu pracuje okolo 160 000 ľudí. V dôsledku povinného zatvorenia ubytovacích zariadení a reštaurácií v mesiacoch marec – máj boli mnohí zamestnanci prepustení, ďalším bola znížená mzda. Zníženie miezd v tejto oblasti je a ešte bude realitou.

  „Na podporu a oživenie cestovného ruchu bude potrebné urobiť celý balík opatrení. V opačnom prípade hrozí, že o prácu prídu tisíce ľudí. Vítam návrh ministerstva dopravy o rekreačných poukazoch, aby štát preplácal za zamestnávateľov príspevok vo výške 55 %. Obávam sa však, že to nebude stačiť. Musíme v prvom rade zachrániť pracovné miesta a tiež ľuďom pracujúcim v cestovnom ruchu zabezpečiť adekvátne finančné ohodnotenie. Tzv. obslužné či prepitné tvorí podstatnú časť príjmov týchto zamestnancov, preto prichádzam s návrhom na oslobodenie prepitného od daní a odvodov,“ povedal poslanec Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Martin Borguľa.

  Prepitné je svojou povahou dobrovoľným finančným darom zákazníka, ktorý ním vyjadruje svoju spokojnosť so službami reštaurácie či ubytovacieho zariadenia. Napriek tou, že plnenia, ktoré majú povahu daru, sú oslobodené od daňových povinností, v prípade prepitného to tak nie je a prepitné podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam. Cieľom zmeny legislatívy je zadefinovania prepitného ako finančného daru zákazníka oceňujúceho služby personálu, pričom tento dar nebude predmetom dane z príjmu ani dane z pridanej hodnoty.

  „Chceme navrhnúť také riešenie, pri ktorom sa zamestnanec dostane k “svojmu” prepitnému bez toho, aby sa naň vzťahovali daň a odvody, a mal tak vďaka tomu vyšší príjem. Prepitné ako formu odmeny dáva zákazník obsluhujúcemu personálu, ak je spokojný s jeho službami. V súčasnosti po zdanení dostane zamestnanec podstatne nižšiu čiastku, ako pôvodne poskytol spokojný zákazník. Vyplácaním celého prepitného podporíme všetkých tých, ktorí dnes pracujú v cestovnom ruchu a ktorých platy boli a stále sú v dôsledku koronakrízy výrazne znížené,“ dodáva Ľuboš Krajčír.

  Cieľom úpravy je tiež neprivilegovať obslužné/prepitné len na určitý okruh služieb a tovarov, ale rovnakým pravidlám podriadiť prepitné pri akýchkoľvek službách a predaji tovaru.

  V neposlednom rade táto úprava reflektuje aj na skutočnosť, že v dôsledku prevencie ochorenia Covid-19 sa stávajú dominantnou bezhotovostné platby kartou. Nemožnosť prijímania prepitného bezhotovostne je v praxi často dôvodom, prečo zákazník, ktorý nemá pri sebe hotovosť, prepitné jednoducho neposkytne. Cestovný ruch tak prichádza o časť príjmov, ktoré by mohol dosiahnuť.

  „Sme presvedčení, že navrhovaná úprava bude mať celkový pozitívny vplyv na celú oblasť cestovného ruchu. Vysoké daňové a odvodové zaťaženie je jedným z dôvodov odchodu zamestnancov cestovného ruchu do zahraničia. Napríklad v susednom Rakúsku je „Trinkgeld“ oslobodený od dane z príjmov,“ povedal Ľuboš Krajčír.

  Podľa poslancov je tento návrh aj v súlade s reformnými zámermi Programového vyhlásenia vlády v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia.

  „Uvedené zmeny chceme legislatívne pripraviť počas leta a predložiť ich na septembrovú schôdzu parlamentu. Pôjde o zmenu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zmenu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,“ uzavrel poslanec Martin Borguľa.

  Podobné články