Prehlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy podporujúcich prísnu reguláciu hazardu

 • access_time08.03.2017
 • Prehlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy podporujúcich prísnu reguláciu hazardu

  Dnes, 8. marca 2017 sa konalo stretnutie primátora Bratislavy Iva Nesrovnala s predsedami poslaneckých klubov s cieľom rozhodnúť, či sa na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva dňa 30. marca 2017 bude hlasovať o Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o hazarde ako o celku (teda o absolútnom zákaze hazardu) alebo s možnosťou hlasovať jednotlivo o štyroch kategóriách priestorov, v ktorých sa herne môžu nachádzať (teda o prísnej regulácii hazardu).

  Traja predsedovia poslaneckých klubov boli za hlasovanie o VZN ako celku, traja predsedovia boli proti. Stretnutie teda „skončilo“ nerozhodne. Napriek uvedenému výsledku sa primátor rozhodol, že na marcovom zasadnutí zastupiteľstva sa bude o VZN hlasovať ako o celku. Týmto rozhodnutím berie primátor na seba úplnú zodpovednosť za hlasovanie, za jeho prípadný neúspech, ako aj za zmarenie vôle 130 000 Bratislavčanov, ktorí podpísali Petíciu proti hazardu.

  VZN má už jedno neúspešné hlasovanie za sebou. Na februárovom zasadnutí VZN neprešlo práve preto, že sa nenašiel dostatočný počet poslancov, ktorí by podporili absolútny zákaz hazardu v hlavnom meste. Navrhovanú možnosť hlasovať o jednotlivých kategóriách zvlášť primátor na zasadnutí neodsúhlasil. Výsledkom jeho rozhodnutia bolo zmarené hlasovanie a zachovanie súčasného status quo, ktoré si neželal nikto – existencia hazardu v rovnakom rozsahu bez akýchkoľvek zmien.

  „Rozhodnutie primátora, aby sme opätovne hlasovali o VZN ako o celku napriek tomu, že toto hlasovanie už raz neprešlo, sa nedá nazvať inak ako nekompetentným rozhodnutím, za ktorým je buď naivita, hlúposť, alebo ide o nejaký jeho zámer. Nedá mi v tejto súvislosti neskonštatovať, že chybu môže urobiť každý, ale len hlupák sa z chyby nepoučí a urobí ju znova. To je, bohužiaľ, tento prípad,“ povedal Slavomír Drozd, poslanec mesta za Ružinov a člen poslaneckého KLUBU pre BRATISLAVU.

  Po neúspešnom februárovom hlasovaní sme upozorňovali, že VZN má reálnu šancu prejsť a vstúpiť do platnosti jedine vtedy, ak bude zabezpečené demokratické a férové hlasovanie. Dňa 22. februára 2017 sme sa stretli s primátorom a predložili mu riešenie, vďaka ktorému by mohlo byť VZN o hazarde prijaté na marcovom rokovaní zastupiteľstva. Tým riešením bolo predložiť VZN v nezmenenom znení, len zabezpečiť, aby mohli poslanci hlasovať jednotlivo o štyroch kategóriách priestorov, v ktorých sa herne nachádzajú.

  „Primátor prisľúbil, že bude túto vec riešiť s predsedami poslaneckých klubov. Po dnešnom nerozhodnom výsledku na stretnutí sa primátor MOHOL rozhodnúť a odsúhlasiť hlasovanie o VZN po častiach. Teda rozhodnúť sa pre spravodlivé a demokratické hlasovanie, ktoré by podporila absolútna väčšina poslancov, takže šanca na schválenie VZN by bola obrovská,“ povedal Martin Chren, poslanec mesta za  užinov a člen poslaneckého klubu Bratislava Inak.

  Dnešné rozhodnutie primátora Iva Nesrovnala vnímame ako ďalšie jeho závažné chybné rozhodnutie, ktorým sa či už neúmyselne, alebo zámerne stavia proti 130 000 Bratislavčanom, ktorí podpísali Petíciu proti hazardu a zároveň ohrozuje nadchádzajúce hlasovanie o hazarde. Vyzývame touto cestou primátora, aby ešte raz zvážil svoje rozhodnutie, prestal používať mečiarovské praktiky a umožnil poslancom mesta o hazarde demokraticky hlasovať.

  Podobné články