PRÁCA PRE SENIOROV

 • access_time09.10.2016
 • PRÁCA PRE SENIOROV

  Seniorom v Starom Meste sa venujem dlhodobo. V rámci svojich možností sa snažím pomáhať vo všetkých kluboch dôchodcov a denných centrách v Starom Meste. Organizujem poznávacie zájazdy a kultúrne podujatia, prispievam na drobné opravy interiérov a dopĺňanie potrebného inventáru v zariadeniach.

  Na začiatku každého roka sa stretávam s predsedami klubov a hovorím s nimi o perspektíve podujatí v denných seniorských centrách, o mojich aktivitách poslanca, ale aj o bežných problémoch, ktoré nás, Bratislavčanov, trápia. Veď kto iný ako naša najstaršia generácia je zdrojom dôležitých pravdivých informácií, naším nastavením zrkadla? Prechovávam k našim seniorom úctu a vďaku za všetko, čo pre nás mladých urobili.

  Aktivity 2018

  Tento rok s radosťou pokračujem v podporných aktivitách pre našich staromestských seniorov. Naďalej spolupracujem aj so Staromestskou knižnicou a všetkými Dennými centrami, ktoré rád osobne navštevujem. Organizujem autobusové výlety, plavby loďou, popoludňajšie hudobné koncerty či obľúbené ochutnávky lokálnych vín.

  • máj: návšteva DC (Heydukova a Karadžičova) pri príležitosti Dňa matiek
  • jún: autobusový výlet do Levíc a Želiezoviec ku Dňu učiteľov
  • september: autobusový výlet do Modry a na Červený kameň
  • september: výlet loďou do galérie Danubiana
  • október: autobusový výlet do Skalice
  • 9. október: Koncert úcty k starším – Veľká sála Istropolisu v spolupráci s KO JDS
  Aktivity 2017

  V roku 2017 som okrem pravidelných aktivít, ktoré sú už takmer päť rokov pevnou súčasťou mojej spolupráce s DC, rozšíril možnosti spolupráce aj so Staromestskou knižnicou. Pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí, hlavne v zimnom období, som s radosťou rozšíril podujatia pre seniorov v Zichiho paláci, v Galérii mesta Bratislava, MDPOH či RND. Pre vynikjaúci ohlas našich seniorov na vinohradnícke tradície Bratislavy a jej okolia som pridal k veľkým podujatiam aj poznávaciu exkurziu s vinárskou tematikou v spolupráci s OZ Bratislavské vinohrady..

  Zrealizované aktivity za rok 2017
  • Pravidelné stretnutia so seniormi v denných centrách
  • prehliadky Bratislavského hradu a návštevy Národnej rady SR
  • 8. marca: koncert pri príležitosti MDŽ
  • apríl: autobusový výlet na Červený kameň
  • máj: autobusový výlet do Bojníc
  • jún: autobusový výlet do Ledníc
  • jún: Malokarpatská vínna cesta
  • september: autobusový výlet na zámok Budatín
  • október: autobusový výlet do Kittsee
  • 17.október: Výlet loďou: Bratislava – Čunovo – Bratislava
  • 24.október: Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – Nestarnúce melódie v podaní Petra Lipu, MIroslava – Švábu a Gizky Oňovej, Dom odborov Istrolopis
  • december: mikulášske a vianočné posedenia v denných centrách
  Aktivity 2016

  V roku 2016 sa mi v spolupráci s dennými centrami podarilo uskutočniť množstvo rôznorodých aktivít. Opäť som rád prispel v drobnej technickej výpomoci, so zabezpečovaním odborných prednášok, zaujímavých kultúrnych programov, návštev divadelných predstavení a koncertov.

  • celoročne: zorganizované viaceré výlety a kultúrne podujatia, návštevy Národnej rady SR a Bratislavského hradu, autobusové výlety do Trnavy, Štúrova a Ostrihomu, Čičmian a Rajeckých Teplíc, výlety do čokoládovne v Kittsee, Tereziánska frankovka – návšteva vínnych pivníc v Rači
  • január: pravidelné stretnutia s predsedami klubov
  • marec: podujatia pri príležitosti MDŽ
  • máj: podujatia pri príležitosti Dňa Matiek
  • jún až september: letné bábkové divadlo manželov Stražanovcov pre rodiny a seniorov
  • júl: výlet „Bratislavské vinohrady“ – vychádzka do viníc nad Račou spojená s degustáciou
  • september: autobusový zájazd Piešťany a Dolná Krupá, spoločná prehliadka priestorov Národnej rady a areálu hradu
  • október: Koncert základných umeleckých škôl pod názvom Pre našich starkých pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
  • október: Koncert „Opereta na cestách“ – skladačkový program z operetných melódií v podaní popredných umelcov a sláčikového orchestra
  • november: Predvianočný koncert Jožka Černého s cimbalovou kapelou v Istropolise
  • december: predvianočné stretnutia v denných centrách
  • december: divadelné predstavenie Vianočná ruža
  Aktivity 2015

  Aj v roku 2015 som rád pravidelne navštevoval naše Bratislavské staromestské denné centrá. V rámci svojich pracovných povinností som sa aktívne zapájal do podpory či aspoň drobnej výpomoci, drobné opravy v kluboch a viem, že najväčšiu radosť urobím prispením na hudobné koncerty a stretnutia s umelcami.

  • Celoročne: pravidelné autobusové výlety do Komárna, Vrbového, Piešťan, Uhrovca, Viedne a Kittsee
  • marec: koncert k MDŽ
  • máj: stretnutia ku Dňu matiek a koncert, vlastivedné prechádzky historickou Bratislavou
  • Jún – júl: Bábkové divadlo pre seniorov s rodinami, manželov Stražanových
  • október: stretnutia k Mesiacu úcty k starším, divadelné predstavenie
  • december: Vianočné posedenie
  Aktivity 2014

  V roku 2014 bolo uskutočnených množstvo aktivít v deviatich KD pri DC Bratislava – Staré Mesto. K podujatiam patrili milé spoločenské návštevy, občasné kultúrne programy a popoludnia pred tradičnými sviatkami. Na viacerých sa rozprúdila zaujímavá živá beseda, pričom najčastejšími diskutovanými témami bola doprava v meste, životné prostredie a čistota v Bratislave či stav sociálneho zabezpečovania života seniorov na Slovensku.

  • január: fašiangové stretnutia
  • marec: koncert k MDŽ
  • máj: stretnutia ku Dňu matiek a koncert „Kytica pre mamu“, vlastivedná prechádzka historickou Bratislavou s vláčikom City Tours, plavba loďou na Devín
  • jún – september: podujatie rodinného charakteru, predstavenia Bábkového divadla Stražanovcov v Medickej záhrade
  • október: stretnutia k Mesiacu úcty k starším, divadelné predstavenie „Plné vrecká peňazí“
  • december: Vianočné posedenie
  • celoročne: pomoc pri zabezpečovaní drobného inventáru v Kluboch, príspevok na úpravu interiéru a zlepšeniu materiálnych podmienok v DC Karadžičova, Gaštanová a Kýčerského
  • finančný príspevok na podujatie „Stará mama 2014“
  • celoročné autobusové výlety: Skalica a na Baťov kanál, Včelárske múzeum v Kráľovej pri Senci, skanzen v Starej Bystrici, Bojnice a čokoládovňa v Kittsee.

  Podobné články