Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na službu automatického systému požičiavania bicyklov v Bratislave

  • access_time01.03.2012
  • Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na službu automatického systému požičiavania bicyklov v Bratislave

    pre urýchlenie som navrhol posunutie lehôt na vyhlásenie sútaže k požičovni mestských bicyklov. Podstatou je stihnúť vyhlásenie víťaza ešte na aprílovom Zastupiteľstve a tým aj skorší dátum realizácie. Okrem toho som navrhol aj doplnenie stanovišťa požičovne: Navrhujem poslancom Mestského zastupiteľstva schváliť zmenu a doplnenie návrhu uznesenia „Schvaľuje“: I. zmenu termínov obchodnej verejnej súťaže v jednotlivých častiach takto: 2. vyhlásenie súťaže do 05.03.2012 3. prevzatie podkladov od 05.03.2012 do 04.04.2012 4. odovzdanie súťažného návrhu od 05.03.2012 do 04.04.2012 5. otváranie obálok so súťažnými návrhmi a vyhodnocovanie 05.04.2012 6. schvaľovanie na MsZ HM SR BA dňa 31.05.2012 7. zverejnenie výsledku súťaže dňa 31.05.2012 termíny textu v častiach 9.3, 9.6 a 11. sa upraví v súlade s príslušnými termínmi v častiach 2. až 7. II. v časti 8.1. rozšírenie – záväzku poskytovateľa služby v I. etape – júl 2012 doplniť 9. stanicu takto: „Medická záhrada – Malý trh na Poľnej ulici.“ III. v časti 8.1. rozšírenie – záväzku poskytovateľa služby v II. etape – apríl 2013 doplniť celkovo 13. stanicu takto: „Justičný palác -Námestie Martina Benku, parkovisko.“ V Bratislave 01. marca 2012 návrh predkladá: Martin Borguľa

    Related Posts