Poslanec Martin Borguľa chce zrekonštruovať všetky chodníky v Starom Meste

 • access_time14.09.2017
 • Poslanec Martin Borguľa chce zrekonštruovať všetky chodníky v Starom Meste

  Poslanec Martin Borguľa predloží na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uznesenie s návrhom na realizáciu Programu obnovy chodníkov.

  Cieľom programu je postupná kompletná rekonštrukcia a oprava zničených a zdevastovaných chodníkov v mestskej časti Staré Mesto. Uznesenie s návrhom predloží na miestnom zastupiteľstve dňa 19. 9. 2017.

  „Uznesenie obsahuje komplexný návrh, čo je potrebné zabezpečiť, aby mohli byť rekonštrukcie chodníkov realizované, ako aj návrh zdroja finančných prostriedkov na opravy,“ povedal poslanec Martin Borguľa.

  Uznesenie obsahuje niekoľko bodov s cieľom riešiť tento problém systémovo a dlhodobo:
  • vypracovanie dizajn manuálu vzhľadu chodníkov s dôrazom na ich bezbariérovosť, ľahkú údržbu a v historickej časti Starého Mesta aj na zachovanie ich historického vzhľadu
  • požiadavka, aby pri každej rekonštrukcii pozemnej komunikácie bola realizovaná aj obnova priľahlého chodníka v zmysle schváleného dizajn manuálu
  • požiadavka, aby stavebné povolenie na uskutočnenie novej stavby alebo na uskutočnenie zmeny jestvujúcej stavby obsahovalo ako záväznú podmienku aj povinnosť stavebníka uskutočniť, ako vyvolanú investíciu, rekonštrukciu, resp. výstavbu nového chodníka priľahlého k predmetnej stavbe, v zmysle schváleného dizajn manuálu
  • zriadenie peňažného Fondu obnovy chodníkov účelovo určeného na financovanie rekonštrukcií, opráv a budovania nových chodníkov
  • účelové určenie výnosov z miestneho poplatku za rozvoj v objeme 20 % z celkových ročných výnosov do Fondu obnovy chodníkov
  Uznesenie obsahuje tiež žiadosť, aby starosta Starého Mesta s každým návrhom rozpočtu na príslušný kalendárny rok predkladal zastupiteľstvu aj informáciu o stave výnosov z miestneho poplatku za rozvoj za predchádzajúci rok, ako aj zoznam ulíc v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, na ktorých je v nasledujúcom kalendárnom roku plánovaná rekonštrukcia, oprava alebo vybudovanie nového chodníka.

  „Verím, že starosta a staromestskí poslanci tento návrh podporia a uznesenie bude prijaté. Pre Staré Mesto by to znamenalo významný posun v riešení ďalšieho veľkého problému, ktorým zničené chodníky určite sú,“ povedal na záver Martin Borguľa.

  Related Posts