POMÔCŤ MUSÍME PREDOVŠETKÝM TÝM, KTORÍ SI NEDOKÁŽU POMÔCŤ SAMI

 • access_time02.06.2020
 • POMÔCŤ MUSÍME PREDOVŠETKÝM TÝM, KTORÍ SI NEDOKÁŽU POMÔCŤ SAMI

  Ako? Napríklad aj tým, že im budeme garantovať nulové alebo len minimálne doplatky za lieky.

  Aj o tom je aktuálna revízia úhrad za lieky, ktorá sa v týchto dňoch pripravuje. Každá revízia cien liekov má, zjednodušene povedané, dva hlavné ciele – šetriť peniaze pacienta a šetriť verejné financie.

  Pozrime sa najskôr na verejné financie. Štát je zo zákona povinný robiť revízie štyrikrát do roka. Na trh totiž neustále prichádzajú nové lieky a pravidelná revízia cien má zabezpečiť, aby bol farmaceutickým firmám z verejného zdravotného poistenia na každú diagnózu platený liek, ktorý je najlacnejší. Tým sa verejné finančné zdroje využívajú efektívne a zamedzuje sa zbytočnému plytvaniu. Ak sa revízia nerobí, zbytočne sa platia drahé lieky, aj keď na trhu už existujú lieky lacnejšie.

  Toto je stručný popis toho, ako by to malo byť. Aká je realita? Predchádzajúca vláda revízie cien liekov dlhodobo nerobila. Naposledy sa do revízie nechcelo ísť bývalému premiérovi – bolo tesne pred voľbami a zjavne ho volebný výsledok zaujímal viac ako úspora v slovenskom zdravotníctve. Výsledok? Len v roku 2019 sme kvôli nerealizovaným revíziám na liekoch zbytočne preplatili 50 miliónov eur! Ktoré mohli byť v našom zdravotníctve použité na niečo iné, užitočnejšie.

  Teraz sa ale zamerajme na tých najdôležitejších – na našich pacientov. Čo prinesie revízia cien liekov im? Prístup súčasného ministerstva zdravotníctva, ale unisono aj všetkých zdravotných poisťovní je v tomto smere jednoznačný – pripravovaná revízia musí zabezpečiť, aby ľuďom nevznikali nezmyselné doplatky a aby v každej liekovej skupine a na každú diagnózu vždy existoval aj LIEK ÚPLNE BEZ DOPLATKU, alebo len s minimálnym doplatkom.

  Možno si poviete, že nejaký doplatok predsa nemôže byť pre nikoho problém. Nie je to tak. Pre mnohých je aj položka ako doplatok za lieky, bohužiaľ, likvidačná. Mám na mysli predovšetkým seniorov, zdravotne ťažko postihnutých, ľudí v núdzi, matky – samoživiteľky. Je našou povinnosťou týmto ľuďom pomôcť a odbremeniť ich, kde sa dá. Napríklad aj tým, že si za svoje lieky na predpis nebudú platiť, alebo len symbolických pár centov. Proklientsky pripravená revízia cien liekov toto dokáže. Je dobre, že tá, ktorá sa momentálne pripravuje, má predovšetkým a na prvom mieste na zreteli pacienta. Priniesť by teda mala to, čo je cieľom každej revízie liekov – dodržiavanie zákona, šetrenie verejných financií, ale hlavne garanciu nulových, alebo len minimálnych doplatkov pre pacienta.

  Podobné články