Podávam trestné oznamenie na A.R.K. technické služby

  • access_time14.04.2015
  • Podávam trestné oznamenie na A.R.K. technické služby

    Dnes, 14. 4. 2015, som podal trestné oznámenie na Jána Ludvíka, konateľa spoločnosti A.R.K. technické služby, pre podozrenie z ohovárania. 12. apríla 2015 bol na webovej stránke Bratislavských novín zverejnený rozhovor s Jánom Ludvíkom zo spoločnosti A.R.K. technické služby. Okrem iného v rozhovore uvádza, že poslanci mesta prijali uznesenie, v ktorom žiadajú primátora, aby analyzoval zmluvu mesta s A.R.K. a prípadne zvážil jej vypovedanie, na základe lživých vyjadrení mňa a Jozefa Uhlera. Vyjadrenia Jána Ludvíka považujem za nepravdivé a za snahu očierňovať moje meno na verejnosti, ako aj moju politickú činnosť v komunálnej politike. Dôsledne sa proti informáciám, ktoré sa objavili v rozhovore, ohradzujem. V žiadnom prípade som nevyslovil lživé vyjadrenia o spoločnosti, taktiež som sa o tejto spoločnosti nevyjadril, že sú „podvodníci“ a nie je pravda, že o tejto spoločnosti rozširujem lži, ako je to uvedené v spomínanom rozhovore. Preto som sa rozhodol podať na konateľa A.R.K. technické služby trestné oznámenie pre podozrenie z ohovárania. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 5. februára 2015 som vystúpil v rámci rozpravy, ktorá sa týkala zimnej údržby komunikácií, s príspevkom, v ktorom som upozornil na dlhodobo pretrvávajúce nedostatky pri výkone zimnej údržby ako zo strany dodávateľa – spoločnosti A.R.K. technické služby, tak aj zo strany magistrátu. Vyslovil som sa kriticky k práci obidvoch subjektov a som presvedčený o pravdivosti skutočností uvedených v mojom prejave. Využil som len svoje legitímne právo poslanca poukazovať na problémy týkajúce sa mesta a zastávať záujmy jej obyvateľov. V neposlednom rade sa moje vyjadrenia opierajú aj o správu hlavného kontrolóra mesta, ktorý taktiež našiel pochybenia a kritizoval kontrakt so spoločnosťou A.R.K. technické služby. Spoločnosť A.R.K. technické služby, s.r.o., zabezpečuje pre magistrát zimnú a letnú údržbu mesta. Už v minulosti bola spolupráca s firmou viackrát kritizovaná poslaneckým zborom kvôli nedostatkom v jej činnosti, naposledy po nezvládnutej kalamite a kolapse dopravy v hlavnom meste 30. januára 2015.

    Podobné články