Plot okolo americkej ambasády je dnes už čiernou stavbou

 • access_time29.09.2016
 • Plot okolo americkej ambasády je dnes už čiernou stavbou

  Plot okolo americkej ambasády je dnes už čiernou stavbou

  Na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy poslanci neschválili novú nájomnú zmluvu pre ambasádu USA na Hviezdoslavovom námestí.

  Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva 29. júna 2016 mestskí poslanci odhlasovali predĺženie doby nájmu o tri roky, s opciou na ďalšie dva roky. Predĺženie malo vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní. Ambasáda doručila hlavnému mestu podpísaný dodatok v uvedenej lehote, avšak po uplynutí doby nájmu, teda po 15. 8. 2016.

  „Tým, že dodatok podpísali po uplynutí doby nájmu, nájomný vzťah vlastne zneplatnili. V súčasnosti je teda plot okolo ambasády už čiernou stavbou,“
  uviedol Martin Borguľa, poslanec mesta a predseda KLUBU pre BRATISLAVU.

  Ambasáda zároveň zaslala tento mesiac na magistrát list, v ktorom žiadala doplniť do zmluvy klauzulu o tom, že všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce zo zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA. Nakoľko táto klauzula nebola schválená v Mestskom zastupiteľstva, musel byť na dnešné rokovanie predložený návrh na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov. Nová nájomná zmluva dnes hlasovaním poslancov neprešla.

  „Som rád, že dnes si poslanci uvedomili zodpovednosť voči svojim voličom a Bratislavčanom a plot, ktorý viac ako desať rokov kazil vzhľad Hviezdoslavovho námestia, bude môcť byť konečne odstránený. Námestie získa naspäť svoju tvár a môže byť opäť najkrajším promenádnym námestím v Bratislave. Hneď zajtra vyzvem starostu Starého Mesta a stavebný úrad mesta, aby v tejto veci začali konať a podnikli kroky na čo najskôršie odstránenie plota,“
  povedal Martin Borguľa.

  Podobné články