Platí pre všetkých rovnaký meter? Nie, americká ambasáda má svoj vlastný

 • access_time17.07.2017
 • Platí pre všetkých rovnaký meter? Nie, americká ambasáda má svoj vlastný

  Ak si chcete v Starom Meste ako majiteľ kaviarne zriadiť terasu, musíte zaplatiť daň za zabratie verejného priestranstva. Keď si dáte pred svoj obchod jeden kochlík s kvetinami, takisto musíte podľa platného VZN o miestnej dani za to zaplatiť. Postavili ste si lešenie k domu, na ktorom potrebujete opraviť fasádu? Ide o zabratie verejného priestranstva a ak dodržujete zákony tejto krajiny, musíte zaň zaplatiť. Americká ambasáda zaberá na Hviezdoslavovom námestí plochu 1 300 m2 a neplatí za ňu ani korunu!

  Len krátky rešerš do minulosti – americká ambasáda má už skoro rok neplatnú nájomnú zmluvu na pozemky pred svojou budovou na Hviezdoslavovom námestí. Presne od 16. augusta 2016. Hoci sa odvtedy už trikrát pokúsila o jej znovupodpísanie, zastupiteľstvo mesta žiadosti nevyhovelo a zmluvu neschválilo. Ambasáda teda okupuje uvedené pozemky protiprávne. Na nich stojí aj inkriminovaný plot, ku ktorému, len tak mimochodom, nemá ambasáda právoplatné stavebné rozhodnutie…

  Toto zároveň znamená, že ambasáda zaberá už 11 mesiacov verejné priestranstvo – bez akéhokoľvek právneho titulu a bez toho, aby zaň platila daň za zabratie verejného priestranstva. V mestskej časti Staré Mesto je platné a účinné VZN o miestnej dani a podľa neho musí každý občan či podnikateľský subjekt platiť daň za využívanie verejného priestoru. Hoci je to vec známa a úplne samozrejmá, nad ktorou by som sa za normálnych okolností vôbec nepozastavoval, uvádzam to tu, pretože, ako vidíme, nie na všetkých platí rovnaký meter. Zdá sa, že Američania majú na Slovensku svoj vlastný meter.

  Pritom nejde vôbec o zanedbateľné peniaze. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená za jeden meter štvorcový a deň do 60 dní na 1 euro, od 61. dňa sú to 4 eurá. Ambasáda zaberá na námestí plochu s výmerou 1 318 m2 a od skončenia platnosti nájomnej zmluvy do polovice júla 2017 je to spolu 334 dní. Nevyrubená daň k tomuto dátumu predstavuje teda sumu 1 523 608 eur!

  Nechápem, ako je možné, že starosta Starého Mesta a primátor doteraz daň ambasáde nevyrúbili a nevymáhali ju?! Obyčajní ľudia musia platiť a ambasáda najbohatšej krajiny na svete nemusí? Prečo pripravujú rozpočet mestskej časti a mesta o viac ako 1,5 milióna eur?

  Preto som dnes napísal obidvom pánom list. Aby sa konečne zobudili a začali konať. Myslím, že tie peniaze sa celkom zídu – rozbitých ciest a chodníkov, zničených parkov a neporiadku je v meste dosť. Vyzval som starostu Starého Mesta, aby neodkladne vyrúbil americkej ambasáde daň a trval na jej zaplatení. A vyzývam aj primátora, ako najvyššieho predstaviteľa mesta, aby sa k starostovi pridal a túto záležitosť podporil. Americká ambasáda by mala dodržiavať zákony tohto štátu a v zmysle platných právnych predpisov uvedenú daň zaplatiť rovnako ako všetci ostatní.