Petícia za zmenu uznesenia o nájme odovzdaná Magistrátu.

  • access_time29.01.2013
  • Petícia za zmenu uznesenia o nájme odovzdaná Magistrátu.

    Mestské zastupiteľstvo schválilo 26. 9. 2012 zámer o. z. VAGUS zriadiť prevádzku denného nízkoprahového strediska v dome na Mýtnej ul. 33 a jeho prenájom na desať rokov za symbolické 1 €. Takmer 3200 obyvateľov Starého a Nového Mesta však 9.1.2013 petíciou požiadalo primátora a poslancov o zmenu tohto rozhodnutia. Mestské zastupiteľstvo má preto prerokovať návrh Magistrátu riešenia petičných požiadaviek na zasadnutí dňa 7.2.2013. V mailoch a listoch mi stále prichádzajú ďalšie námety, ako by mohol už dlho nevyužívaný majetok mesta priniesť prospech viacerým obyvateľom širšieho okolia. Od verejne prospešného využitia na prenájom poskytovateľom zdravotných služieb s bezbariérovým prístupom cez podporu mladých rodín rozšírením kapacity blízkej materskej školy pre najmladšie deti, či zriadením detských jaslí, až po rýdzo komerčné záujmy z oblasti služieb. Len nedávno Magistrát ukončil rokovania o osude oproti stojacej chátrajúcej budove bývalej materskej školy na Radlinského a tak sa do Starého Mesta vráti ZUŠ s viac ako 45-ročnou tradíciou, vysťahovaná z Podjavorinskej ul. do pôvodne bytového domu na Mlynských Nivách. februára 2013. V našom prípade Mýtnej 33 sa však v dôvodovej správe k návrhu uznesenia, ktorým majú poslanci vziať Petíciu občanov iba na vedomie nič obyvateľom neponúka. Opakujú sa iba všeobecné dôvody, prečo má hlavné mesto podporiť aktivitu občianskeho združenia VAGUS. Aký cieľ sa sleduje umiestnením takéhoto špecifického a úzko orientovaného „ambulantného“ sociálneho zariadenia práve na Mýtnej 33, sa v správe nepíše. Rovnako sa Magistrát nevyjadruje k požiadavke zostavovateľov petície k možnému využitiu budovy na verejneprospešný účel vhodný do rezidenčnej štvrte. Martin Borguľa, poslanec za Staré Mesto

    Related Posts