PETÍCIA PROTI DENNÉMU CENTRU PRE BEZDOMOVCOV NA MÝTNEJ 33 JE STÁLE AKTUÁLNA TÉMA

  • access_time12.07.2013
  • PETÍCIA PROTI DENNÉMU CENTRU PRE BEZDOMOVCOV NA MÝTNEJ 33 JE STÁLE AKTUÁLNA TÉMA

    Ako zástupca a hovorca uvedenej petičnej aktivity som o petícii už viackrát informoval na týchto stránkach aj v spravodajcovi Staromešťan. Aktuálnosť petície sa približne o dva mesiace opäť zvýši. Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva by sa totiž opätovne mala prerokovávať opodstatnenosť umiestnenia bezdomoveckého strediska v centre mesta, na spomínanej Mýtnej ulici. Ako zástupca petície dúfam, že poslanci budú pri svojom rozhodovaní brať do úvahy aj názor viac ako 3 000 občanov, ktorí nesúhlasia so zriadením centra v ich okolí a ktorí petíciu podpísali. Poslanci síce vzali petíciu na vedomie na svojom zasadnutí vo februári 2013, občania sa však odpovede od nich doteraz nedočkali. Činnosť bezdomoveckého centra sa bude prehodnocovať Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením už v septembri 2012 odovzdalo do prenájmu dom na Mýtnej ulici 33 občianskemu združeniu VAGUS, ktoré tu malo zriadiť a prevádzkovať tzv. nízkoprahové denné centrum pre bezdomovcov. Zastupiteľstvo schválilo prenájom na desať rokov za symbolické nájomné jedno euro ročne s ohľadom na tzv. osobitný zreteľ. Pri schválení nájmu bolo zároveň dohodnuté, že činnosť centra bude mestskými poslancami po roku pôsobenia zhodnotená. Čo prinesie septembrové zasadnutie zastupiteľstva Primátorovi Bratislavy som poslal v týchto dňoch list, v ktorom ho som ho požiadal, aby riaditeľ magistrátu predložil na septembrové zasadnutie správu o činnosti združenia VAGUS v uvedenom objekte. Súčasťou predkladaného materiálu by mali byť aj ciele nízkoprahového denného strediska, ako aj alternatívne riešenie umiestnenia centra mimo obytnú zónu. Poslanci zastupiteľstva by na základe tejto správy mali posúdiť, či denné centrum rok po svojom schválení funguje tak, ako to bolo na začiatku deklarované združením VAGUS. Pomoc ľuďom bez domova je nevyhnutná Postoj petičného výboru k bezdomoveckému centru na Mýtnej neznamená, že výbor odmieta podať pomocnú ruku ľuďom bez domova. Malo by však ísť o riešenie, ktoré bude zohľadňovať všetky potreby bezdomovcov vrátane ich bývania a práce, riešenie, ktoré ich postupne skutočne môže vrátiť do normálneho života. Vedeniu zruženia VAGUS i zastupiteľstvu som ponúkol svoju finančnú a organizačnú pomoc pri hľadaní alternatívneho priestoru, ktorý by potreby bezdomoveckého centra riešil komplexnejšie. Tak, ako je tomu napríklad vo fungujúcom Domove sv. Jána z Boha.

    Related Posts