PÁN STAROSTA, ako ďalej s plotom na Hviezdoslavovom námestí? Je to len vo vašich rukách!

 • access_time21.06.2018
 • PÁN STAROSTA, ako ďalej s plotom na Hviezdoslavovom námestí? Je to len vo vašich rukách!

  Od roku 2005 špatí najkrajšie námestie v Bratislave železný plot. Je „dielom“ americkej ambasády, ktorá má pocit, že to je jediný spôsob, ako svojich zamestnancov udrží v bezpečí. Všetci veľmi dobre vieme, že plot by nebol pre niekoho, kto má zlé úmysly, prekážkou.

  Od roku 2013 intenzívne vyvíjam tlak na to, aby ambasáda oplotenie odstránila a našla buď iný, nerušivý spôsob ochrany, alebo presťahovala svoje zastupiteľstvo na iné miesto mimo historického centra, kde plot nebude nikomu prekážať.

  Po všetkých peripetiách, opakovaných hlasovaniach na mestských zastupiteľstvách o prenájme pozemkov pod plotom sme sa dostali konečne do finálneho štádia – ambasáda nemá predĺženú zmluvu k pozemkom, neplatí dane zo zaberaných pozemkov a dokonca neexistuje ani stavebné povolenie na plot, teda vlastnícky a nájomný vzťah!

  V septembri 2017 hlavné mesto podalo na Okresný súd Bratislava I. žalobný návrh voči USA zastúpených veľvyslanectvom USA na Slovensku, v ktorom žiada vypratanie nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí. V októbri 2017 Stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto vydal „Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – oplotenia veľvyslanectva USA“. Išlo o zásadný a prelomový krok v celej kauze!

  14. novembra proces pokračoval – pred budovou americkej ambasády sa konalo tzv. miestne zisťovanie vo veci odstraňovania plota. Aj toto miestne zisťovanie a následné ústne pojednávanie preukázali už známe fakty – že americká ambasáda nemá platnú nájomnú zmluvu k pozemkom pred svojou budovou a plot je čiernou stavbou bez právoplatného stavebného povolenia. Účastníci pojednávania konštatovali, že nie je dôvod na dodatočnú legalizáciu plota. EŠTE NIKDY SME NEBOLI TAK BLÍZKO!

  ALE…!

  Prešlo niekoľko mesiacov a nastalo ticho. V marci som to už nevydržal a napísal som starostovi Starého Mesta list s výzvou, aby nenaťahoval zbytočne čas a vydal rozhodnutie o odstránení oplotenia. Moja výzva zostala bez odpovede a odvtedy sa nič nedeje. Celé to stojí a padá na rozhodnutí starostu Starého Mesta. Nebáť sa a urobiť v tejto veci zásadné rozhodnutie, aby Hviezdoslavovo bolo opäť celistvým námestím bez železnej „opachy“. Zdá sa, že starostovi sa do toho nechce. Je to veľká škoda, od odstránenia plota nás totiž delí naozaj len kúsok!

  Podobné články