PÁN FREŠO, DLHUJETE MI 11 EUR!

  • access_time25.10.2013
  • PÁN FREŠO, DLHUJETE MI 11 EUR!

    Pred niekoľkými dňami sa v médiách objavila správa, že SDKÚ-DS uzavrela obchod s bývalým pokladníkom strany Igorom Kucejom, ktorým si veľmi výhodne vysporiadala jednu bezcennú pohľadávku. Ak je vám to meno povedomé, nemýlite sa – ide o toho istého Igora Kuceja, ktorý je spájaný s podozrivým financovaním strany za Dzurindovho vedenia a ktorého Pavol Frešo po svojom nástupe do funkcie predsedu v júni 2012 zo strany vyhodil. Práve kvôli nedôveryhodným finančným transakciám, od ktorých sa chcel aj týmto gestom dištancovať. Teraz však vyšlo najavo, že SDKÚ uzatvorila s firmou pána Kuceja zmluvu o postúpení pohľadávky vo výške 640 000 eur. A to v decembri 2012, teda už za Frešovho vedenia. Ide o pohľadávku voči bývalej účtovníčke SDKÚ-DS, ktorá peniaze spreneverila. Vzhľadom na to, že dnes za svoj čin sedí vo väzení, pohľadávka je prakticky nevymožiteľná. Kucej požičal v rokoch 2009 – 2012 strane 618 000 eur. Prečo bol Kucej ochotný odkúpiť od SDKÚ-DS pohľadávku bez hodnoty? Že bola táto zmluva výhodná pre stranu, o tom niet pochýb, ale čo z toho má Kucej? Natíska sa otázka, či tu neexistuje prepojenie na ďalšiu kauzu taktiež známu z nedávnej minulosti – opravy havárií realizované bez verejného obstarávania na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Ako všetci vieme, aj tu šéfuje Pavol Frešo. Je to len náhoda, že mnohé z uvedených opráv realizovali pofidérne, schránkové firmy, ktoré však mali minimálne v minulosti personálne prepojenie na SDKÚ-DS? Že konateľmi niektorých z nich sú osoby blízke Igorovi Kucejovi? Alebo to nie je náhoda a ide o „elegantné“ vysporiadanie si obchodov s bývalým pokladníkom? Čo sa týka samotných havárií, nie je asi treba zdôrazňovať, že ak zákazky na ich opravu zadávate napriamo, viacerým firmám, bez verejného obstarávania, značne sa predražujú. Nehovoriac o tom, že sa tým porušuje Zákon o verejnom obstarávaní. Tieto havárie nás stáli podľa najnovších informácií 13 miliónov eur. Na základe skúseností z verejných obstarávaní v stavebníctve sa dá ušetriť 30 – 50 % z celkových nákladov oproti štandardnému rozpočtu vypracovanému podľa naceňovacích programov. Ak by Úrad BSK teda postupoval podľa zákona a riadne vykonával verejné obstarávania, mohlo sa ušetriť až 6,5 milióna eur! Bratislavský kraj má 612 682 obyvateľov. Pán Frešo, jednoduchým výpočtom zistíte, že každému obyvateľovi tohto kraja dlhujete 11 eur.

    Related Posts