Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

 • access_time23.10.2016
 • Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

  Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

  Vážený pán veľvyslanec,

  dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil s výzvou o sprístupnenie priestoru pred americkou ambasádou Bratislavčanom. V súčasnosti ide zo strany Veľvyslanectva USA o nelegálne okupovanie a zabratie priestoru námestia, ku ktorému nemáte žiadny právny titul. Chcem Vás touto cestou požiadať o rešpektovanie zákonov Slovenskej republiky.

  Po tom, ako ste v auguste 2016 dodatok o predĺžení nájomnej zmluvy podpísali a doručili až po uplynutí doby nájmu, nájomný vzťah medzi magistrátom mesta a Veľvyslanectvom USA sa stal neplatným. Mestské zastupiteľstvo hl. mesta Bratislavy následne na svojom zasadnutí 29. septembra 2016 neschválilo novú nájomnú zmluvu na pozemky na Hviezdoslavovom námestí.

  Zároveň Vás chcem úctivo požiadať o odstránenie plota, ktorý dlhodobo špatí vzhľad historického Hviezdoslavovho námestia, takého cenného pre obyvateľov hlavného mesta.

  Vážený pán veľvyslanec, domnievam sa, že pre zastupiteľstvo USA je neprijateľné nedodržiavanie zákonov krajiny, v ktorej pôsobí. Preto Vás vyzývam, aby ste sprístupnili uvedený priestor verejnosti. Aby ste tak splnili vôľu Bratislavčanov vrátiť Hviezdoslavovmu námestiu jeho pôvodnú tvár bez železného oplotenia a námestie mohlo opäť slúžiť obyvateľom a návštevníkom nášho hlavného mesta.

  Fotografia © sme.sk

  Podobné články