Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

 • access_time21.06.2016
 • Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

  Vážený pán veľvyslanec, dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil v súvislosti s Vašou opätovnou žiadosťou o predĺženie Zmluvy o prenájme pozemkov na Hviezdoslavovom námestí, ktorú ste zaslali Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.

  Zmluva bola naposledy na Vašu žiadosť predĺžená Mestským zastupiteľstvom hl. mesta Bratislavy 22. mája 2014, a to do augusta 2016. Už vtedy som sa proti predlžovaniu nájmu pozemkov postavil ja osobne, ako aj ďalší mestskí poslanci a vlna nevôle sa zdvihla aj vo verejnosti, medzi občanmi mesta.

  Hlavná výhrada sa týka železného plota, ktorý ambasádu obkolesuje. Už dlhodobo upozorňujem na skutočnosť, že plot výrazne špatí vzhľad námestia a je vážnou prekážkou v celistvosti námestia, ktoré patrí k najkrajším v Bratislave. Hviezdoslavovo námestie sa nachádza uprostred historického centra a patrí k najobľúbenejším a najnavštevovanejším miestam Bratislavy ako obyvateľmi mesta, tak aj domácimi a zahraničnými turistami. Je preto neprijateľné, aby sa v historickom jadre mesta, uprostred námestia s historickými budovami, nachádzal takmer trojmetrový železný plot.

  Návrh Mestskej rady hl. mesta Bratislavy, ktorý sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, aby americká ambasáda platila mestu za pozemky, je len nepochopením a zastieraním skutočného problému, pretože žiadne peniaze neriešia skutočnosť, že na Hviezdoslavovom námestí bude naďalej stáť železný plot.

  Moje výhrady sa netýkajú americkej ambasády ako takej, chcem Vás ubezpečiť, že rovnako by som postupoval proti komukoľvek inému, kto by na námestí vybudoval čokoľvek, čo by špatilo jeho vzhľad. Vážený pán veľvyslanec, vyhovejte, prosím, mojej žiadosti a výhradám Bratislavčanov a podniknite opatrenia, ktoré budú viesť k odstráneniu železného plota, aby sa Hviezdoslavovo námestie stalo opäť ozdobou tohto mesta.

  Podobné články