Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

  • access_time18.07.2014
  • Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike

    Vážený pán veľvyslanec, dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil so žiadosťou o splnenie sľubov, ktoré ste dali v diskusii s mestskými poslancami na tému ďalšej existencie oplotenia pred budovou americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí. Podnetom k diskusii, ktorá sa konala 29. apríla 2014, sa stala Vaša žiadosť o predĺženie nájmu pozemkov pred ambasádou o ďalších 18 mesiacov. Bol som proti tomuto predĺženiu, pretože pre Bratislavu by to znamenalo, že na Hviezdoslavovom námestí aj naďalej zostane plot, ktorý výrazným spôsobom špatí jeho vzhľad. V diskusii ste prejavili pochopenie pre odmietavý postoj poslancov aj bratislavskej verejnosti k oploteniu, označili ste to za zlý signál zo strany USA k občanom Slovenska. Povedali ste, že pokiaľ mestské zastupiteľstvo schváli Vašu žiadosť o predĺženie, urobíte niekoľko opatrení na zlepšenie vzhľadu oplotenia a celkového okolia ambasády. Sľúbili ste, že odstránite parkovacie miesta, vytvoríte zeleň medzi budovou a plotom, ktorá bude ladiť s okolitým námestím, začnete hľadať novú lokáciu pre presťahovanie ambasády v budúcnosti a pripravíte návrh na vybudovanie estetického oplotenia podobného, ako je okolo Prezidentského paláca. Hovorilo sa dokonca o vytvorení cyklistickej trasy v tomto priestore. Podľa Vašich slov – to všetko s cieľom vrátiť priestor mestu a jeho obyvateľom. Bohužiaľ, Vami deklarované opatrenia neboli doteraz realizované. A to napriek skutočnosti, že návrh na predĺženie nájmu pozemkov bol nakoniec dňa 22. mája 2014 schválený. Autá veľvyslanectva naďalej parkujú v jeho okolí. Za budovou ambasády sa stále nachádza kontajner ako skladový priestor, ktorý mal byť taktiež odstránený. Oplotenie naďalej vyzerá tak, ako vyzeralo a k žiadnemu zazeleňaniu priestoru nedošlo. Vážený pán veľvyslanec, vzhľadom na uvedené skutočnosti Vás týmto vyzývam, aby ste splnili sľuby, ktoré ste dali, a podmienky, ku ktorým ste sa zaviazali pri schválení zmluvy o predĺžení nájmu pozemkov.

    Related Posts