Otvorený list primátorovi Bratislavy

 • access_time17.07.2017
 • Otvorený list primátorovi Bratislavy

  Vážený pán primátor, dovoľte mi, aby som Vás informoval, že som dnes poslal starostovi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto list, v ktorom som ho požiadal, aby neodkladne Veľvyslanectvu USA na Slovensku vyrúbil daň za užívanie verejného priestranstva.

  Veľvyslanectvo zaberá pozemok pred svojou budovou na Hviezdoslavovom námestí od 15. augusta 2016, kedy skončila platnosť jeho nájomnej zmluvy, protiprávne. Zároveň to znamená, že veľvyslanectvo zaberá verejné priestranstvo, a to bez toho, aby zaň riadne platilo daň za užívanie verejného priestranstva. Som toho názoru, že ambasáda by mala rešpektovať zákony našej krajiny a daň za užívanie verejného priestranstva by mala zaplatiť rovnako ako akákoľvek iná osoba či podnikateľský subjekt. Preto som vo svojom liste vyzval starostu mestskej časti Staré Mesto, aby žiadal tieto peniaze od americkej ambasády a trval na ich zaplatení. Nevyrubená daň za obdobie od 16. 8. 2016 do 15. 7. 2017 predstavuje sumu 1 523 608 eur.

  Vážený pán primátor, chcel by som touto cestou vyzvať aj Vás, aby ste podporili túto žiadosť a nesnažili sa o zníženie sumy na jednu tretinu, čo približne predstavuje ročný nájom ambasády za pozemky pred svojou budovou. Každá fyzická či právnická osoba musí za užívanie verejného priestranstva zaplatiť daň. Nevidím dôvod, aby bola americká ambasáda v tomto zmysle výnimkou.

  Vyrubená daň v uvedenej sume by bola významným príspevkom do staromestského, ako aj mestského rozpočtu, ktorú by sme vedeli efektívne využiť na riešenie mnohých problémov, ktoré naše mesto stále trápi.

  Related Posts