Otvorený list novozvolenému prezidentovi Spojených štátov amerických

 • access_time22.11.2016
 • Otvorený list novozvolenému prezidentovi Spojených štátov amerických

  Vážený pán Trump, dovoľte mi, aby som Vám zablahoželal k Vášmu zvoleniu za prezidenta Spojených štátov amerických. Dúfam, že Vaše zvolenie prinesie pozitívne zmeny v politike a ekonomike nielen vo Vašej krajine, ale v celosvetovom kontexte.

  Zároveň mi dovoľte, aby som upriamil Vašu pozornosť na zastupiteľský úrad USA v Slovenskej republike. Vaše veľvyslanectvo sídli v historickom centre hlavného mesta, v Bratislave. Sídli uprostred Hviezdoslavovho námestia, ktoré patrí k najkrajším miestam v našom hlavnom meste. Toto promenádne námestie je centrom spoločenského života mesta, denne navštevované Bratislavčanmi, domácimi návštevníkmi a zahraničnými turistami. Nachádza sa tu národné divadlo, budova Slovenskej filharmónie, legendárny hotel Carlton s niekoľko storočnou históriou, množstvo kaviarní a reštaurácií.

  Vaša ambasáda sa v roku 2005 rozhodla postaviť okolo budovy, v ktorej sídli, bezpečnostný plot. Ide o trojmetrové železné oplotenie, ktoré sa odvtedy stalo ohyzdnou súčasťou historického centra nášho mesta. Váš zastupiteľský úrad nerešpektoval protesty občanov mesta ani protesty odbornej verejnosti proti neestetickému plotu, ktorý negatívnym spôsobom zasiahol do architektonického vzhľadu námestia a obmedzil verejný priestor. Váš zastupiteľský úrad nesplnil svoje sľuby, že oplotenie bude len dočasným bezpečnostným riešením. Ani nasledujúce sľuby, že nájde vhodnejšiu lokáciu v inej časti mesta, kam ambasádu presťahuje.

  Nájomná zmluva medzi magistrátom hlavného mesta Bratislavy a Veľvyslanectvom USA k pozemkom, na ktorých stojí plot, stratila platnosť dňa 15. augusta 2016. Napriek tejto skutočnosti, ktorá znamená, že veľvyslanectvo už nemá k uvedeným pozemkom právny vzťah, americká strana nepodnikla žiadne opatrenia na odstránenie plota. V súčasnosti tak ide zo strany Vášho veľvyslanectva o nelegálne okupovanie a nelegálne zabratie verejného priestoru námestia a o bezprecedentné nerešpektovanie zákonov Slovenskej republiky.

  Vážený pán Trump, dovoľte mi, aby som Vás ako budúceho prezidenta Spojených štátov amerických touto cestou požiadal o podniknutie takých opatrení, ktoré budú viesť k vyriešeniu uvedenej záležitosti. Som presvedčený, že Vám záleží na tom, aký obraz má Vaša krajina vo svete a že zastupiteľský úrad Spojených štátov amerických – krajiny, ktorá vyznáva demokratické a právne princípy, by mal plne rešpektovať zákony hostiteľskej krajiny.

  S úctou

  Ing. Martin Borguľa
  poslanec mesta

  Podobné články