OKDLAD SPLÁTOK – TERAZ EŠTE DÔLEŽITEJŠÍ AKO V PRVEJ VLNE!

  • access_time21.01.2021
  • OKDLAD SPLÁTOK – TERAZ EŠTE DÔLEŽITEJŠÍ AKO V PRVEJ VLNE!

    Som presvedčený, že opätovný odklad splátok úverov by bol významnou pomocou pre všetkých, či už domácnosti, alebo firmy.Prechádzame druhou vlnou pandémie a jej dôsledky budú pravdepodobne ďaleko tvrdšie, ako sme pôvodne predpokladali.

    Pomoc zo strany štátu bude preto nevyhnutná a jedným z opatrení by sa podľa môjho názoru mal stať aj odklad splátok existujúcich úverov. Samozrejme, bez negatívneho zápisu v úverovom registri, aby sme ľuďom aj podnikom nesťažili prístup k úverom v budúcnosti.

    Napísal som ministrovi financií list so žiadosťou, aby takúto možnosť zvážil.

    Celé znenie listu ministrovi financií