O zrušení bezplatnej MHD pre zdravotne postihnutých a ďalšie skupiny občanov nepadlo na zastupiteľstve ani slovo

  • access_time03.07.2015
  • O zrušení bezplatnej MHD pre zdravotne postihnutých a ďalšie skupiny občanov nepadlo na zastupiteľstve ani slovo

    BRATISLAVA, 3. júla 2015 – Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bolo schválené uznesenie, v rámci ktorého sa ruší bezplatná mestská doprava pre zdravotne ťažko postihnutých, darcov krvi a účastníkov protifašistického odboja. Podľa Martina Borguľu, poslanca mesta a predsedu KLUBU PRE BRATISLAVU, poslancov na tento bod uznesenia nikto neupozornil. V júni bol na rokovanie Mestského zastupiteľstva predložený materiál o rozšírení Bratislavskej integrovanej dopravy a schválení zavedenia jej 3. etapy. V rámci tohto materiálu sa nachádzala aj časť o zrušení bezplatnej MHD pre ZŤP, darcov krvi a protifašistických odbojárov. „Na túto časť materiálu nás nikto neupozornil. Neurobil tak primátor, ani členovia Dopravnej komisie. O tom, že v materiáli o integrovanej doprave sa hovorí zároveň o zrušení bezplatnej MHD pre uvedené kategórie občanov, nepadlo ani slovo. Pokladám to zo strany primátora aj Dopravnej komisie za silno zavádzajúce,“ povedal Martin Borguľa. Martin Borguľa priznáva, že si uvedený materiál pred zasadnutím zastupiteľstva úplne nepreštudoval. „Primátor to totiž prezentoval ako čisto „technický“ materiál týkajúci sa len rozšírenia Bratislavskej integrovanej dopravy, ktorý je potrebné prijať kvôli čerpaniu eurofondov. Rovnaký materiál mal byť prijatý na druhý deň aj na zasadnutí VÚC. Týmto sa chcem Bratislavčanom a svojim voličom ospravedlniť, že som tomuto materiálu z uvedených dôvodov nevenoval dostatočnú pozornosť,“ uviedol Martin Borguľa. Riešenie vidí Martin Borguľa v zrušení uznesenia. „Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí. Myslím, že schválenie uznesenia bola chyba, ktorá vznikla predovšetkým neinformovanosťou poslancov, že sa takýto bod nachádza v materiáli o integrovanej doprave. Preto budem žiadať, aby bolo uznesenie zrušené. Zvažujem dokonca zvolanie mimoriadneho zasadnutia s jediným bodom programu – zrušenie uznesenia,“ povedal na záver Martin Borguľa.

    Podobné články