O mne

O mne

V komunálnej politike pôsobím už 10 rokov. V roku 2007 som sa stal poslancom mestskej časti Staré Mesto. V roku 2009 som bol zvolený do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, kde som pôsobil do roku 2013. V roku 2010 som sa stal aj poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy.

V komunálnych voľbách 2014 som bol zvolený do mestského zastupiteľstva Bratislavy a miestneho zastupiteľstva Starého Mesta.

Komunikácia s občanmi

Pri mojej práci komunálneho poslanca je pre mňa dôležité hovoriť s ľuďmi o problémoch, ktoré sa týkajú verejných vecí, či už na osobných stretnutiach alebo prostredníctvom listov a e-mailov. Preto navštevujem kluby seniorov a snažím sa odpovedať na všetky podnety od občanov, ktoré dostávam. K mnohým mojim aktivitám ma motivovali práve listy od ľudí, ktoré ma upozornili na nejaký závažný problém.

Spravodajca STAROMEŠŤAN

O svojich aktivitách poslanca pravidelne informujem verejnosť Starého Mesta prostredníctvom spravodajcu s názvom STAROMEŠŤAN, ktorý sa doručuje do všetkých poštových schránok v Starom Meste. Prejsť na archív vydaní