O kultúrne dedičstvo sa treba starať

  • access_time06.10.2014
  • O kultúrne dedičstvo sa treba starať

    Keď ma občianske združenie PETRA, ktoré sa stará o záchranu kultúrnych pamiatok, požiadalo o pomoc pri obnove historickej sochy PIETA na Kalvárii, neváhal som ani minútu. PIETA je významnou pamätihodnosťou Bratislavy. Ide o dielo neznámeho autora z roku 1814, tento rok teda uplynulo dvesto rokov od jeho vytvorenia. Dnes sa môžeme už len domnievať, kto a pri akej príležitosti túto sochu postavil. Socha bola ešte donedávna v havarijnom stave. Iniciatívy zachrániť ju sa chopilo občianske združenie PETRA, ktoré sa v spolupráci s Farským úradom Panny Márie Snežnej Na Kalvárii pustilo do práce. V júni ma predsedníčka združenia, pani Oľga Paučová, oslovila so žiadosťou o pomoc, najťažšie bolo zozberať dostatok finančných prostriedkov. Farský úrad vyhlásil zbierku medzi farníkmi, reštaurátori sa rozhodli poskytnúť svoju prácu na soche ako benefícium, na kompletnú reštauráciu sochy to však nestačilo. Bol som preto nesmierne rád, keď sa mi podarilo prostredníctvom sponzora zabezpečiť finančný dar, ktorý pokryl najväčšiu časť nákladov na obnovu PIETY. Obnova spočívala v konsolidácii hmoty kameňa, narušeného poveternostnými vplyvmi, vo vyspravení porúch, farebnom scelení plastiky a vo zvýraznení zašlého textu na podstavci. Obnovu realizovali reštaurátori Richard Grega a Martin Orth. Pri reštaurovaní bola dokonca použitá nová metóda – prvýkrát boli v praxi použité armatúry, ktoré prešli dlhodobými skúškami a predstihli doteraz používané armatúry v kvalite aj životnosti. V súčasnosti je PIETA teda zreštaurovaná a opäť umiestnená na svojom mieste, okolo sochy bola osadená aj nová ohrádka s krásnym umeleckým kovaním. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k tomu, že tento projekt mohol byť zrealizovaný, či už finančne, alebo svojím záujmom, nasadením a obetavou prácou. Som naozaj rád, že sa nám spoločným úsilím podarilo zachrániť túto významnú kultúrnu pamiatku v Bratislave. [cols] [one_half]Pred rekonštrukciou[/one_half] [one_half]Po rekonštrukcii[/one_half] [/cols]

    Podobné články