NULOVÉ DOPLATKY ZA LIEKY REALITOU!

 • access_time18.08.2020
 • NULOVÉ DOPLATKY ZA LIEKY REALITOU!

  Ministerstvo zdravotníctva už finalizuje návrh na úpravu doplatkov za lieky tak, aby najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva mali nulové doplatky.

  Naše hnutie Sme rodina malo vždy na prvom mieste pomoc obyčajným ľuďom. Pomoc ľuďom v núdzi, sociálne slabším, ktorých príjem vystačí ledva na pokrytie základných potrieb. Nulové doplatky sa už onedlho stanú realitou a my tým plníme náš predvolebný sľub.

  Nulové doplatky budú platiť pre najohrozenejšie skupiny – osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, dôchodcov a mladé rodiny s deťmi do šesť rokov. Práve oni totiž platia zväčša najvyššie doplatky, čo znamená podstatný finančný úbytok domácnosti.

  Aby sme boli spravodliví a solidárni a poskytli úľavu a pomoc naozaj tým, ktorí to najviac potrebujú, bude sa brať do úvahy výška príjmu. Nulový limit na doplatky sa bude vzťahovať na všetkých, ktorých príjem je nižší ako 60 % priemernej mesačnej mzdy v SR. Do tejto skupiny „spadne“ až 66 % našich dôchodcov. Odhaduje sa, že celkovo bude mať toto opatrenie pozitívny vplyv asi na milión poistencov ročne. Tí, ktorých príjem je vyšší ako 60 % priemernej mesačnej mzdy, budú mať ochranný limit na doplatky 12, resp. 30 eur, teda tak, ako to bolo doposiaľ.

  Verím, že tento návrh, ktorý je aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády, podporí celá naša koalícia a bude už na jeseň schválený v parlamente. Aby pomoc k ľuďom v podobe zrušenia doplatkov za lieky prišla čo najskôr.

  Podobné články