NEZ(S)ROVNALosti v tendri na verejné osvetlenie – o čo tu ide?

 • access_time25.07.2017
 • NEZ(S)ROVNALosti v tendri na verejné osvetlenie – o čo tu ide?

  Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal trvdohlavo trvá na pokračovaní tendra na nové verejné osvetlenie v Bratislave.

  Upozornenia na to, že súťažné podklady obsahujú vážne pochybenia, že sú pripravené v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, prehliada a neberie do úvahy. Žiadosti mestských poslancov o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, na ktorom bolo predložené uznesenie s návrhom o zrušení tendra, síce vyhovel, ale napriek tomu, že uznesenie bolo schválené, rozhodol sa ho nepodpísať.

  Pochybení vo verejnej súťaži na mestské osvetlenie je viac, ale za jedno z najzávažnejších pokladám svojvoľné rozhodnutie magistrátu, v rozpore s právom EÚ, o tom, že ide v tomto prípade o zákazku, nie o koncesiu. Toto rozhodnutie, mimochodom, umožnilo primátorovi pri príprave a vedení tendra obísť mestské zastupiteľstvo. Ak by totiž išlo o koncesiu, podľa Štatútu hlavného mesta Bratislavy koncesné zmluvy musí schvaľovať zastupiteľstvo mesta.

  Aby som uviedol to najdôležitejšie, o akej zákazke sa tu vlastne bavíme – ide o kompletnú rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu verejného osvetlenia v Bratislave spojenú so znížením energetickej náročnosti a vytvorením technických predpokladov na poskytovanie nových, inteligentných služieb pre obyvateľov mesta (tzv. Smart City). Verejné osvetlenie, teda majetok mesta, bude zverený novému dodávateľovi na ďalších dvadsať rokov. Celkovo ide o zákazku v hodnote takmer 144 mil. eur! Nehovoríme teda o „obnove desiatich lavičiek v parku“, ale o najväčšej zákazke mesta v tomto volebnom období.

  A primátor sa rozhodne, že to „porieši“ sám. Bez diskusie s poslaneckým zborom či s odborníkmi, bez kontroly zastupiteľstva. O tom, že by prístup k informáciám o verejnej súťaži celomestského významu mala mať aj široká verejnosť, ani nehovorím.

  Pritom podľa Zbierky o obecnom zriadení je „mestskému zastupiteľstvu vyhradené určovať pravidlá nakladania s majetkom Bratislavy a schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním“. Má snáď pán primátor pocit, že zverenie celej sústavy verejného osvetlenia mesta externej spoločnosti, ktorá bude s ňou podnikať, nespadá do tejto charaktersitiky??

  Ja som pred pár dňami na Úrad pre verejné obstarávanie podal oficiálnu námietku proti tendru a zložil kauciu. V námietke žiadam jeho zrušenie a prípravu nového návrhu súťažných podkladov. Neviem, o čo ide pánovi primátorovi a kam smerujú jeho snahy, ale pokiaľ si chce zachovať tvár a už aj tak dosť pošramotenú dôveryhodnosť pred svojimi voličmi, pred Bratislavčanmi, mal by tento tender zastaviť, vrátiť sa medzi poslancov, otvoriť k téme širokú diskusiu a následne vyhlásiť nový, transparentný tender, ktorý bude prebiehať pod kontrolou zastupiteľstva aj verejnosti.

  Podobné články