Mestská rada dnes schválila návrh uznesenia na vybudovanie podzemných kontajnerov v Bratislave

 • access_time26.10.2017
 • Mestská rada dnes schválila návrh uznesenia na vybudovanie podzemných kontajnerov v Bratislave

  Poslanec mesta Martin Kuruc spoločne s poslancom Martinom Borguľom predložili na dnešné zasadnutie Mestskej rady hl. mesta Bratislavy Návrh uznesenia na zefektívnenie odpadového hospodárstva v Bratislave prostredníctvom vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerovísk. Mestská rada návrh schválila.

  Podľa poslancov Martina Kuruca a Martina Borguľu je ich cieľom dosiahnuť, aby na území celého hlavného mesta boli vybudované moderné, funkčné a estetické kontajnerové stojiská.

  „Je to jeden z dôležitých predpokladov na zvýšenie celkovej úrovne čistoty a poriadku a posunutie Bratislavy smerom k modernému európskemu mestu,“ povedal poslanec mesta a starosta Vrakune Martin Kuruc.

  Návrh obsahuje odporúčanie na schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre vybudovanie podzemných a polopodzemných kontajnerov v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a jednotlivými mestskými časťami. Mestské zastupiteľstvo by podľa tohto návrhu malo odsúhlasiť nenávratnú finančnú dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 50% pre tie mestské časti, ktoré o nové kontajnerové stojiská prejavia záujem. Návrh ďalej žiada primátora, aby vyčlenil finančné prostriedky z mestského rozpočtu na 25 – 30 stojísk a zároveň pripravil žiadosť o dotáciu z finančných prostriedkov EÚ.

  Bratislavčania sú s čistotou nespokojní, neustále nás upozorňujú na neporiadok a šíriaci sa zápach v okolí kontajnerov. Polopodzemné a podzemné kontajnery tieto problémy elegantne riešia a majú zároveň aj ďalšie výhody – úspora nákladov na prepravu, ušetrenie priestoru na povrchu, kde namiesto kontajnerov môže byť napr. parkovisko, zníženie nákladov na odvoz odpadu či možnosť automatického hlásenia naplnenia kontajnera,“ povedal poslanec Martin Borguľa.

  Na Slovensku už toto riešenie zavádzajú viaceré mestá – Nitra, Liptovský Mikuláš, Trnava a Trenčín. Spoločnosť OLO v rámci pilotného projektu vybudovala prvé štyri polopodzemné kontajnery už aj v Bratislave, po jednom v mestskej časti Staré Mesto, Vrakuňa, Ružinov a Petržalka.

  „Ak môžu polopodzemné a podzemné kontajnery zavádzať iné slovenské mestá, ktoré hospodária s menším rozpočtom ako hlavné mesto, je najvyšší čas, aby tak urobila aj Bratislava. Toto je projekt, ktorý rieši skutočné problémy obyvateľov Bratislavy. Jeho uvedenie do života by prinieslo výrazný a reálny posun v oblasti zvýšenia čistoty a poriadku v meste,“ povedal na záver Martin Kuruc.

  Návrh uznesenia bude po dnešnom schválení mestskou radou predložený na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.

  Related Posts