Memorandum

  • access_time21.05.2020
  • Memorandum

    Pomoc pre našich seniorov bude konečne realitou.

    21.5.2020 bol podpísaný významný dokument, ktorý by mal priniesť nielen viac pochopenia pre problémy seniorov, ale predovšetkým a na prvom mieste priniesť im reálnu pomoc všade tam, kde ju potrebujú.

    Predseda parlamentu Boris Kollár a Jednota dôchodcov Slovenska podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej pomoci. Som nesmierne poctený, že som sa stal v tejto veci zástupcom predsedu parlamentu a splnomocnencom pre napĺňanie cieľov memoranda. To pre mňa znamená reálnu, tvrdú prácu na presadzovaní požiadaviek obrovskej skupiny ľudí v dôchodkovom veku, ktorá je každým rokom početnejšia. Ale problémy seniorov sa zďaleka netýkajú len ich, týkajú sa nás všetkých, pretože všetci máme v tomto veku rodičov či starých rodičov, známych, priateľov a jedného dňa do tejto skupiny budeme patriť aj my, mladší…

    Mojím cieľom bude pracovať na tom, aby seniorom zostali zachované sociálne výhody a aby získali ďalšie. Začlenenie seniorov do aktívneho života či medzigeneračná spolupráca – to sú všetko priority a požiadavky memoranda a ja, ako jeho splnomocnenec, urobím všetko pre to, aby boli naplnené a naši seniori mohli žiť pekný a plnohodnotný život.