KOMUNÁLNEJ POLITIKE ČASTO CHÝBA ZDRAVÝ ROZUM

  • access_time04.11.2013
  • KOMUNÁLNEJ POLITIKE ČASTO CHÝBA ZDRAVÝ ROZUM

    Keď som pred nejakým časom zorganizoval upratovanie Starého Mesta s využitím práce väzňov, zistil som, že to môže byť výrazne lacnejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie. Niekedy sa mi rozum zastavuje nad tým, ako veci zle a zložito fungujú, a pritom by to tak vôbec nemuselo byť. Uvediem jeden príklad – upratovanie Starého Mesta. Obyvatelia tejto mestskej časti si určite všimli, že v uliciach vládne neporiadok a špina. Chcel som pre skrášlenie Starého Mesta niečo urobiť a zároveň poukázať na to, že upratovanie mesta sa dá urobiť dobre a za menej peňazí. Oslovil som Ústav pre výkon trestu a v spolupráci s ním zorganizoval vyčistenie všetkých ulíc a trávnatých plôch v Starom Meste. Upratovanie robila skupina šiestich väzňov pod dohľadom dozorcu. Výsledkom bolo kompletné vyčistenie 283 ulíc a vyzbieranie 13,5 tony odpadu. Jednorazové upratanie celej mestskej štvrte stálo 4 878 eur. Akcia bola financovaná z mojich poslaneckých odmien. Ak by sme chceli mať upratané Staré Mesto celoročne, raz do týždňa, potrebovali by sme túto akciu zopakovať 52-krát a stálo by nás to 253 656 eur. Podľa dostupných informácií stojí dnes mesto upratovanie 544 080 eur ročne. Upratovanie v spolupráci s Ústavom pre výkon trestu by teda mohlo priniesť mestu viac ako dvojnásobnú úsporu finančných prostriedkov. Ďalším príkladom nedostatku zdravého rozumu je kontrola čistoty ulíc. Tú zabezpečujú tzv. inšpektori verejného poriadku, ale mohla by to robiť napríklad mestská polícia. Prečo by mala polícia fungovať len v podobe motorizovaných jednotiek? Stačilo by, aby v polícii začali riadne fungovať tzv. peší policajti – pochôdzkari. Tí by popri kontrole poriadku a bezpečnosti v meste zabezpečovali aj kontrolu čistoty. Škoda, že sa pri rozhodovaní o veciach obecných neriadime častejšie zdravým sedliackym rozumom.

    Related Posts