Klub pre Bratislavu podporuje jednotnú parkovaciu politiku

 • access_time15.11.2016
 • Klub pre Bratislavu podporuje jednotnú parkovaciu politiku

  KLUB pre BRATISLAVU podporuje čo najskoršiu realizáciu jednotnej parkovacej politiky, ktorú Bratislava jednoznačne potrebuje. Upozorňuje však na niektoré nezodpovedané otázky, ktoré môžu brániť jej bezproblémovému zavedeniu v praxi.

  V súčasnosti sa finalizuje dlho pripravovaný materiál na zavedenie jednotnej parkovacej politky v hlavnom meste. Cieľom je zaviesť kvalitný parkovací systém, ktorý bude zrozumiteľný a efektívne nastavený pre Bratislavčanov, ako aj návštevníkov hlavného mesta. Mal by mať jednotné parametre a pravidlá, súčasne ale musí obsahovať aj priestor na riešenie špecifík jednotlivých mestských častí.

  „Práve tu vidím nedostatky. Návrh VZN o parkovaní rieši jednotnosť v parkovacej politike. Ak však pán primátor hovorí o decentralizácii, k VZN by mal byť pripojený aj návrh dodatku Štatútu. Ak prijmeme len VZN bez štatútu, mestské časti nebudú môcť robiť nič. A parkovacia politika zostane pravdepodobne len na papieri. Okrem nastavenia jednotných princípov totiž musí prísť k realizácii parkovacej politiky, a v nej zohrávajú významnú úlohu práve mestské časti,“ hovorí Vladimír Bajan, starosta Petržalky a člen KLUBU pre BRATISLAVU.

  Na mestských častiach zostávajú dôležité úlohy ako zabezpečenie analýzy statickej dopravy, dopravné značenia, kontaktné miesta, správa parkomatov, ako aj kontrola parkovania. Na to však nemajú splnomocnenie a ani financie, pričom väčšina nákladov bude práve na pleciach mestských častí. Doteraz nie je jasné, ako sa financie dostanú mestským častiam na plnenie povinností spojených s parkovacou politikou, ak bude výnosy za parkovné vyberať mesto.

  „Z uvedených dôvodov sme pána primátora na ostatnom zasadnutí Mestskej rady zaviazali, aby VZN o parkovaní predložil spolu so štatútom. Zároveň sme ho požiadali, aby parkovaciu politiku prerokoval aj s verejnosoťu. Už teraz nám obyvatelia mesta kladú otázky, na ktoré nevieme odpovedať, pretože odpovede nenachádzame v predkladaných materiáloch,“ hovorí Martin Borguľa, predseda KLUBU pre BRATISLAVU.

  KLUB pre BRATISLAVU vidí ďalšie nedostatky v materiáli o parkovacej politike, ako napríklad absencia jednotného vizuálu parkovacej karty, nereálnosť zavedenia virtuálnej karty, nedoriešenie záležitosti s oslobodením od úhrady za parkovanie.

  „Z uvedených dôvodov budeme žiadať, aby bol materiál o parkovacej politike zo zasadnutia novembrového zastupiteľstva stiahnutý. Nie je to preto, že parkovaciu politiku nechceme. Plne podporujeme zavedenie poriadku v parkovaní, len chceme, aby bola parkovacia politika lepšia, prehľadnejšia a efektívnejšia,“ povedal na záver Vladimír Bajan.

  Podobné články