Klub pre Bratislavu namieta proti nákupu nových autobusov MHD

 • access_time15.11.2016
 • Klub pre Bratislavu namieta proti nákupu nových autobusov MHD

  KLUB pre BRATISLAVU nesúhlasí s predložením materiálu vo veci verejného obstarávania nových autobusov MHD na novembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy. Materiál považuje za nekoncepčný a zle pripravený.

  O nákupe nových autobusov MHD sa hovorí už niekoľko mesiacov. Poslanci KLUBU pre BRATISLAVU upozorňujú na skutočnosť, že poslanci mesta za celý uvedený čas nedostali žiadny materiál, ktorý by bol v štádiu príprav verejného obstarávania predmetom odbornej diskusie.

  „Nikto sa s nami neradil, nikoho nezaujímal náš názor, či je materiál pripravený Dopravným podnikom Bratislava správny a či zodpovedá skutočným potrebám v oblasti obnovy a zlepšenia mestskej hromadnej dopravy. V septembri 2016 bol uvedený materiál DPB schválený bez toho, aby sa k nemu konala akákoľvek odborná diskusia,“ upozorňuje Radoslav Olekšák, poslanec mesta a člen KLUBU pre BRATISLAVU.

  Materiál bol až následne predložený na finančnú komisiu mesta, ktorá ho neschválila. Dopravná komisia materiál vrátila Dozornej rade DPB kvôli opätovnému posúdeniu štruktúry novonakupovaných autobusov. Dozornej rade bol zároveň predložený odborný materiál, ktorý upozorňoval na zle navrhovanú štruktúru nových autobusov. Tá odborné argumenty nevzala do úvahy a súhlasila len s opciou na ďalších 44 autobusov, ale v zlej štruktúre.

  „Pri nákupe nových autobusov nie je dôležité len vymeniť staré za nové a zvýšiť ich počet. Mimoriadne dôležité je aj nakúpiť nové vozidlá v správnej štruktúre, to znamená vymeniť krátke vozidlá za dlhšie, tzv. kĺbové vozidlá, ktoré zásadným spôsobom vyriešia problém s preplnenosťou autobusov. Väčší počet krátkych autobusov nevyrieši problém s kapacitou a ešte prinesie nový problém – nedostatok šoférov,“ povedal Martin Borguľa, predseda KLUBU pre BRATISLAVU.

  KLUB pre BRATISLAVU navrhuje, aby bol materiál ešte podrobený odbornej diskusii a až následne predložený na rokovanie zastupiteľstva. „Materiál musí prejsť ešte úpravami po vypočutí odborných argumentov tak, aby nákup nových autobusov mohol priniesť reálny úžitok Bratislave a Bratislavčanom a skutočne zlepšiť kvalitu a úroveň hromadnej dopravy,“ povedal na záver Radoslav Olekšák.

  Podobné články