HĽADAJME TO, ČO NÁS SPÁJA, NIE TO, ČO NÁS ROZDEĽUJE

  • access_time04.06.2020
  • HĽADAJME TO, ČO NÁS SPÁJA, NIE TO, ČO NÁS ROZDEĽUJE

    4. júna, pred sto rokmi bola podpísaná vo francúzskom Versailles Trianonská mierová zmluva. Touto zmluvou boli okrem iného definitívne potvrdené hranice medzi Maďarskom a vtedajším Česko-Slovenskom. Maďarsko zároveň definitívne uznalo úplnú nezávislosť Česko-Slovenska, vrátane Podkarpatskej Rusi.

    Táto zmluva určila ďalšie vzťahy medzi našimi štátmi. A aj keď je zmluva zo strany Slovákov a Maďarov vnímaná odlišne, dnes je pre nás dôležité, aby aby nás minulosť zbytočne nerozdeľovala, aby sme s najbližšími susedmi mali dobré vzťahy a aby sme vždy hľadali to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje.